Organets prognoser viser at veksten blir på 1 prosent i år og 2,3 prosent i 2013.

Ifølge Riksgälden får staten behov for å låne 9 milliarder svenske kroner mer enn tidligere antatt. Lavere skatteinntekter gir noe svakere statsfinanser enn tidligere prognoser. Det gir et underskudd på 32 milliarder i år og 15 milliarder neste år. Men til tross for at underskuddet øker noe i år, ligger det fortsatt under 1 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Riksgälden ligger under finansdepartementet i Sverige og er statens sentrale finansforvaltning. (©NTB)