Reisegarantien til Ruter ble 1. februar utvidet til også gjelde hele Akershus. Det betyr at dersom fremkomsmiddelet er mer enn 20 minutter forsinket, dekkes en drosjeregning med inntil 500 kroner.

Hovedregelen er at retten til drosjerefusjon inntrer ved alle slags uregelmessigheter som ikke er forhåndsannonsert. Dersom du på forhånd vet eller burde vite om problemet, og at årsaken ikke ligger hos Ruter, tilbys det ikke refusjon.

I 2010 ble 4.194.795 kroner utbetalt i drosjerefusjon. I fjor var tallet redusert til 2.272.293 kroner. Første halvår 2012 ser det ut til at summen blir ennå lavere. Drøye 732.000 kroner er utbetalt i drosjerefusjon.

Reisegaranti også i Akershus

— Hovedårsakene til at utgiftene svinger er været, ifølge informasjonssjef Gry Isberg.

— T-banen hadde en problematisk vinter for et par år siden. Nå er det nye vogner og stabil drift i tillegg. Tett og tungt snøfall betyr mye forsinkelser. Da benytter folk seg av reisegarantien, og kan reise med drosje for 500 kroner.

— Reisegarantien begynner også å bli kjent i Akershus, og det kan slå ut på tallene for i år, forteller Isberg.

Store kostnader

Ruter er fornøyd med hvordan garantien virker, selv om det innebærer store kostnader enkelte perioder.

- Forbrukerrådet har tidligere sagt at vi har en svært god reisegaranti, og det tror jeg vi har ennå. Ingen har så høy refusjon som det vi har. Og sånn skal det være, forteller Isberg.

I forhold til i fjor er det nesten dobbelt så mange som har måttet ta drosje på grunn av forsinket buss, sammenlignet med trikk og T-bane.

Kjører mer buss enn trikk

— Bussen sliter med fremkommelighet flere steder, de står i kø. Det er et problem. Samtidig er det ikke så rart at det er mange flere som tar drosje for buss enn for eksempel trikk. Vi kjører mye mer buss, enn trikk.

Forbrukerrådet mener at det er bra at Ruter har en reisegaranti.

— Inntil nylig har det ikke vært på plass i alle norske fylker, og fremdeles er det noen få fylker som ikke har det. Et av våre hovedanliggender er at den nasjonale reisegarantien skal være på plass i alle landets fylker og at den skal være lett å utløse for oss som reiser kollektivt, forteller Audun Skeidsvoll, direktør for politisk avdeling i Forbrukerrådet.

Ruter har minimumsgaranti

Ruters egen reisegaranti følger i hovedtrekk den nasjonale reisegarantien, og skal være en del av fylkeskommunenes anbudsutlysning. Det eksisterer ikke noe eget lovverk som regulerer dine rettigheter på dette feltet, men transportselskapenes reisevilkår skal godkjennes av offentlige myndigheter.

— Ruter har i likhet med mange transportselskaper laget egne ordninger, men de samsvarer i storgrad med den nasjonale reisegarantien. Et selskap som har rullende fortau i enstorby skiller seg litt fra for eksempel Timeekspressen, og en kan jo mene atet selskap som har femminuttersavgangerkunne gått litt lenger enn minimumsgarantien. Men i utgangspunktet har vi i Forbrukerrådet vært mest opptatt at den skal påplass, sier Skeidsvoll.

Spania er best på reisegaranti

— Hvem er verdensmester i reisegaranti?

- Det er Spania med sine høyhastighetstog. Der får du full refusjon av billettutgiftene hvis toget blir mer en fem minutter forsinket. Der er vi langt unna. Men de fleste land i Europa har regler som tilsvarer nasjonal reisegaranti. Men ikke alle er like gode til å opplyse om dette.

I Oslo og Akershus kan man benytte seg av Ruters nettside for å få refundert drosjeutgifter ved svikt i trafikktilbudet som fører til at du kommer mer enn 20 minutter for sent frem. Men det krever at du fører inn detaljer om både avgang, ankomst og skanner inn drosjekvitteringen. Det kan bli en terskel som blir for høy for mange.

- Det kan bli mye jobb for en liten sum. Vi i Forbrukerrådet mener at det hadde blir flere som ville brukt drosjerefusjonen hvis den hadde blitt bedre kjent og lettere å utløse. Summene er ikke avskrekkende med tanke på hvor mange avganger Ruter har. Ruter bruker stor plass til kommersielle annonsører, de kunne godt bruke mer på egne informasjonskampanjer, for eksempel om drosjerefusjon og reisegaranti, forteller Skeidsvoll.

I etterkant av at artikkelen er publisert har Ruter presisert at det er et eget selskap som heter Sporveisannonsene som forvalterannonser i Kollektivtrafikken. Ruter må kjøpe sin tilmålte reklameplass pålinje med andre annonsører. Reklameplassen bruker Ruter tilinformasjonskampanjer knyttet til billettsalg, antisnik og god oppførsel om bord.