Ifølge Moody's risikerer de spanske bankene store tap på sine utlån til det kriserammede bolig— og eiendomsmarkedet. I tillegg bidro den spanske regjeringens egen nedgradering av bankene til Moody's nedgradering.

Bankenes kredittverdighet ble nedjustert med mellom ett og fire hakk. Spanias viktigste bank, Banco Santander, nedjusteres to hakk, mens BBVA går ned tre hakk.

For mindre enn to uker siden nedgraderte Moody's Spanias kredittverdighet til bare ett hakk over søppelstatus med den begrunnelse at krisehjelpen til bankene vil øke den spanske statsgjelda i betydelig grad.

I forrige uke kom uavhengige revisorer frae til at de spanske bankene ville trenge opp til 62 milliarder euro for å overleve krisen de er inne i. EU har lovet opp til 100 milliarder euro i krisehjelp.

(©NTB)