Den stigende ledigheten øker sannsynligheten for at Den europeiske sentralbanken (ESB) i morgen kommer til å sette ned renten. Håpet er at det skal sette fart på økonomien.

I alt 24,9 millioner mennesker i EU-landene er uten jobb. Det viser den siste opptellingen som ble gjort i april. Den eksplosive veksten i ledigheten skjer i de kriserammede eurolandene. Her er det på ett år er det blitt 1,8 millioner flere ledige.

Flertall for rentekutt

Flere økonomer og Det internasjonale pengefondet (IMF) mener den rekordhøye ledigheten og fallende industriproduksjon er sterke argumenter for at ESB kommer til å sette ned renten. En meningsmåling utført for nyhetsbyrået Reuters viser at 48 av 71 økonomer mener ESB kommer til å kutte styringsrenten på morgendagens rentemøte.

Siden massearbeidsløsheten på ny gjorde sitt inntog i Europa etter finanskrisen i 2008, har ESB satt ned styringsrenten fra 4,25 til 1 prosent uten at det har hindret ny økonomisk stagnasjon og stigende ledighet.

- I lys av de dystre utsiktene venter vi et rentekutt på 0,25 prosentpoeng, skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen i en månedsrapport.

Todelt arbeidsmarked

De arbeidsløse utgjør i dag 10,3 prosent av de yrkesaktive i EU og 11,1 prosent i eurosonen.

Eurokrisen har skapt et todelt arbeidsmarked i Europa, med et klart skille mellom nord og sør. Skillet er enda tydeligere når det gjelder ungdomsledigheten, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Hellas og Spania topper statistikken med en ungdomsledighet på over 50 prosent. Men også i euroland som Italia og Portugal er ungdomsledigheten raskt voksende og har nå passert 30 prosent.

Europa risikerer å tape en hel generasjon hvis det ikke blir gjort mer for å skaffe unge jobb eller utdannelse, fastslår FNs arbeidsorganisasjon ILO.

Et vendepunkt?

Etter at EUs statistikkbyrå Eurostat mandag offentliggjorde ledighetstall for mai som viste fortsatt stigning i arbeidsløsheten i Spania, publiserte det spanske arbeidsdepartementet i går tall som viser fall i ledigheten i juni.

Nesten 100 000 personer fikk jobb i forrige måned, det er den største nedgangen i ledigheten i juni måned som er registrert siden landet begynte med slike målinger i 1996. Sysselsettingen øker normalt i turistsesongen om sommeren, skriver nyhetsbyrået AFP.

Fortsatt er 4,62 millioner spanjoler uten jobb. Ifølge Eurostats tall har Spania den høyeste ledigheten i EU. I mai var ledigheten på 24,6 prosent.

I faresonen

I Hellas mener landets største fagorganisasjon GSEE (Greek General Confederation) at arbeidsledigheten kan stige til 30 prosent innen utgangen av året. Ledigheten i landet var på 21,9 prosent i mars i år, som er de siste oppdaterte tallene.

Med en ledighet på 30 prosent kommer 1,6 millioner grekere til å være uten lønnet arbeid. Men bare 165 000 av dem vil neste år ha rett til dagpenger fordi de da har vært uten jobb i over ett år. Det er den maksimale perioden for utbetaling av arbeidsløshetstrygd i Hellas, melder den greske radiostasjonen Skai.

Foruten de unge arbeidsløse er de langtidsledige i faresonen. De risikerer å bli utestengt fra arbeidsmarkedet for alltid og bli marginalisert i samfunnet, advarer den vestlige økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD.

I Norge var det ved utgangen av juni var det registrert 64 200 arbeidsløse, 1300 færre enn for ett år siden. Ledigheten utgjør dermed 2,4 prosent av de yrkesaktive her i landet.

Meninger

Innstrammings— politikken utløser en nedadgående spiral med økende ledighet, slik at målene om å styrke budsjettet nesten umuliggjør seg selv.