Meklingen mellom Norsk Flygelederforening (NFF) og arbeidsgiverforeningen Spekter ble avsluttet klokken 4.10, vel fire timer etter at meklingsfristen gikk ut.

Mekler Nils Dalseide la da frem et forslag til løsning som arbeidsgiverne aksepterte og som NFF vil anbefale for sine medlemmer.

— Det har vært en konstruktiv og krevende mekling. Jeg er tilfreds med at vi har funnet en løsning slik at vi unngikk en konflikt som ville rammet flyselskapene og de reisende, sier forhandlingsleder i Spekter Anne-Kari Bratten.

Det økonomiske opplegget er i samsvar med det som er avtalt i samfunnet for øvrig i år, ifølge Bratten.

Partene har i tillegg blitt enige om en del bestemmelser som sikrer en sosial profil.

Leder Robert Gjønnes i Flygelederforeningen sier forhandlingene har vært tøffe.

— Det har vært en spesiell opplevelse for oss. Det er første gang vi har vært i mekling i vår forenings historie. Det har vært krevende, men interessant.

— Vi beklager at vi ikke har fått på plass noen sosiale- og velferdsvarianter som vi har vært opptatt av, men samtidig har vi fått på plass en del elementer som har vært viktige for oss. Når det gjelder lønn har vi fått det samme som samfunnet ellers, men lønn var jo ikke det viktigste for oss, sa Gjønnes til NRK etter at meklingen var avsluttet.