• PLANBREMS: De Høyre-styrte byrådene i Bergen har ikke maktet å få ned saksbehandlingstiden for plansaker til tross for at dette har vært et satsingsområde gjennom ni år. Fra venstre: Lisbeth Iversen (KrF), Harald Victor Hove (H), Monica Mæland (H), Liv Røssland (Frp), Gunnar Bakke (Frp), Hilde Onarheim (H) og Filip Rygg (KrF). FOTO: ALEKSANDER WORREN

Tregest i landet

Bergen kommune er en plansinke sammenlignet med andre storbyer. Det rammer boligbyggingen.