161 nye læringer slapp gjennom nåløyet og har begynt sin to år lange læretid hos Statoil. Tilsammen 2192 ungdommer konkurrerte om plassene.

— Vi har redusert antallet nye lærlinger denne høsten noe fra 177 i fjor, sier rekrutteringsdirektør i Statoil Tone Rognstad til Stavanger Aftenblad.

Årsaken er at det er at det på offshoreinstallasjonene er strenge sikkerhetsbegrensninger på hvor mange lærlinger man kan ha per lærlingansvarlig.

Skal øke med 20 prosent

— Men vi vil gjerne følge opp avtalen som i vår ble inngått mellom LO og NHO, med ambisjon om å øke antall lærlinger med 20 prosent innen utgangen av 2015, sier Rognstad.

— Lærlingene er inne i to år. Totalt har Statoil dermed 337 lærlinger inne akkurat nå, sier Tone Rognstad.

De aller fleste vil få jobb etter endt læretid i Statoil.

51 læringer offshore

Høstens nye lærlinger i Statoil fordeler seg slik: Snøhvit: 19, Mongstad 31, Tjeldbergodden 10, Kårstø 25, Sture 4, Kollsnes 10. Dessuten er 10 lærlinger fordelt på forskningssentra og andre anlegg på land. Offshore har 51 nye lærlinger startet denne høsten.