Ifølge Lars Mikelsen i investeringsrådgiverselskapet Norcap er regnestykket enkelt.

For å måle hvor dyrt det er å bo i Oslo sammenlignet med å pendle, har han benyttet seg av et utvalg boligannonser på Finn.no og reiseinformasjon fra Google Maps og Ruter.no.

– Dersom man tjener mindre enn drøyt 400 kroner per time eller cirka 700.000 kroner i året før skatt, bør man strengt tatt flytte fra byen, sier Mikelsen til DN.no.

Norcap har beregnet den årlige kapitalkostnaden på boligen, fullfinansiert med 10 års fastrente, samt reisekostnader, og sammenlignet dette med hvor mye ekstra reisetid man bruker.

– Reis mer, jobb mindre– Sparer du mer penger på å reise en time enn du tjener på å arbeide en time, bør du jobbe en time mindre og heller reise lengre, sier Mikelsen.

Han påpeker at regnestykket er ekstremt sensitivt for individuelle tilpasninger, som for eksempel valg av bosted i forhold til hvor jobben er lokalisert.

Selv med dagens ekstremt lave renter må man ha relativt høy lønn for å forsvare å eie bolig i byen, mener Mikelsen. Videre sier han til DN.no at man på et tidspunkt kommer til å nå et nivå hvor mange ikke har råd til å bo i byen.

På grunn av netto tilflytting, markagrensen og begrenset tilbud av boliger, tror han boligprisene i Oslo ligger an til å stige enda mer, men at det etter hvert er langt fra sikkert at prisene vil fortsette å vokse mer enn prisene i pendlesonene rundt byen.

– God plass til nye boliger

Torsdag skrev Osloby.no om ferske beregninger som viser at det ifølge Plan— og bygningsetaten (PBE) er plass til 130.000 nye boliger i byen. Aller mest plass er det i Groruddalen.

Oslo vokser for tiden fortere enn ventet, samtidig som boligprisene har steget kraftig. Frem til 2030 er det behov for mellom 95.000 og 100.000 nye boliger i Oslo.

For å holde tritt med befolkningsøkningen må det godkjennes 7000 boliger hvert år. Normalt godkjenner PBE rundt 4500 boliger i året.

Byplansjef Ellen de Vibe mener på sin side boligkrisen i Oslo er betydelig overdrevet.

– Det er nok tilgjengelig boligareal i Oslo. Det er allerede regulert en boligreserve på mer enn 20000 boliger. Vi har plass til å bygge de boligene vi trenger innenfor byggesonen, sier de Vibe.

PBE laget nylig en liste over det de mener er Oslos mest vellykkede byggeprosjekter. Blant disse finner vi blant annet Årvollskogen, Marienlyst høyhus og Waldemars hage.