Gardermoen var første flyplass i verden til å ta i bruk et nytt innflyvningssystem som skulle sørge at for at fly kunne fly på tomgang ned til flystripen. Systemet skulle gi en gjennomsnittlig reduksjon i CO-utslippene på 300 kilo pr. flyvning.

I stedet har utslippene og kostnadene til flyselskapene skutt i været, skriver Teknisk Ukeblad.

Ifølge Peter Larsson hos SAS Green Flight & Fuel Efficiency har omleggingen ført til en utslippsøkning på 6700 tonn CO2 pr. år, og kostnader på 15 millioner kroner.

— Europeiske piloter ler av Gardermoen

Årsaken til at utslippene har gått opp, er at systemet fører til at flyene ofte må fly hver mil to ganger på innflyvning mot Gardermoen - noe som ofte fører til 17 ekstra nautiske mil (31,4 kilometer) pr. innflyvning.

— Piloter jeg treffer ute i Europa og flyveledere ler av innflyvningssystemet på Gardermoen. Avinor har nå innsett fadesen og derfor startet et nytt prosjekt for å omlegge dagens system, sier SAS-pilot gjennom 14 år, Per Hofsli, til ukebladet.

- Inntil da flyr vi mange unødvendige mil og står for utslipp som enkelt kunne vært unngått, sier Hofsli.

Avinor feilberegnet

Faglig Utvalg i Norsk Flygelederforening mener Avinor feilberegnet hvor stor økningen i trafikken skulle bli til Gardermoen da systemet ble utformet.

— Dessverre ble behovet definert for høyt, og design av prosedyrer som er tilpasset bruk av parallelle innflyvninger har gitt en unødvendig negativ effekt på drivstofforbruk, sier 2. viseformann Kathrine Nerem til TU.

- Det har vært klart for de fleste flyveledere at miljøgevinsten i beste fall ville være marginal.

Skaper forsinkelser

Nerem mener Avinor har hatt altfor lite fokus på hvordan man skulle skaffe tilstrekkelig bemanning til å utbytte det nye systemet underveis i prosessen. Pilot Per Hofsli mener det nye systemet krever flere flyveledere.

– Nå er det forsinkelser på grunn av mangel på flyveledere og at de ikke jobber så mye overtid.

Prosjektleder i Avinor, Geir Gillebo, innrømmer at det nye innflyvningssystemet ikke har ført til miljøgevinstene man hadde håpet på. Men han mener en ny støyforskrift er hovedårsaken til lengre innflyvninger og økt drivstoffbruk.

– I pressemeldingen glemte vi å nevne at vi skulle få ny støyforskrift . Vi var ikkeklar over hvor mye støyforskriften ville bety, sier Gillebo til Teknisk Ukeblad.