Rundt 65 prosent av tyskerne sier i målingen utført for den anerkjente Bertelsmann-stiftelsen at de tror de personlig ville hatt bedre råd hvis de fortsatt kunne bruke mark. I Frankrike er det derimot bare 36 prosent som savner francen.

Tyskerne er i det hele tatt mindre glad i EU enn franskmennene. Nesten halvparten av de spurte — 49 prosent - sier de tror de ville hatt det bedre hvis unionen ikke fantes, mens tallet for franskmennenes vedkommende ligger på 28 prosent.

Tyskernes holdning er til en viss grad tvetydig. For mens mange tror de personlig ville hatt det bedre uten EU, sier 69 prosent at de mener den europeiske unionen kan være en god modell for politisk samarbeid i andre deler av verden.

Polakkene er også blitt spurt om sin mening, og her sier bare 28 prosent at de tror de ville hatt det bedre uten EU. Meningsmålingen ble gjennomført på telefon og omfatter 1.001 tyskere, 1.004 franskmenn og 1.000 polakker.