— Vi deler utålmodigheten for å få på plass en internasjonal klimaavtale. Vi mener det er nødvendig av hensyn til klimaet, men også at det vil være positivt for industrien fordi det gir forutsigbarhet og for Statoil fordi vi er ledende på COeffektiv produksjon, sier pressetalsmann Bård Glad Pedersen til Aftenbladet.

Han legger til at Statoil har lagt frem en teknologiplan for å redusere CO-utslippene fra oljesand ned til gjennomsnittsnivået for olje som konsumeres i Nord Amerika.

Nødvendig olje

— Tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at selv innenfor 2-gradersmålet (målet om å begrense den globale oppvarmingen til maks to grader, red.anm) vil det være nødvendig med olje fra oljesand for å dekke verdens energibehov. Vår oppgave er å utvikle disse ressursene så effektivt som mulig også fra et miljøperspektiv, og gjennom teknologiutvikling kan vi bidra til å utvikle industrien slik at klimaeffektene reduseres, sier Glad Pedersen.

— Statoil vil fortsette å rapportere åpent om våre fremskritt i arbeidet med å redusere CO-utslippene.

Utvidelse

Økonomi- og finansdirektør Torgrim Reitan sa i et intervju med Aftenbladet tidligere denne måneden at oljesandsaktiviteten i Canada er på vei framover.

— Vi har hatt en god oppstart av Leismer-prosjektet, og produksjonen er økende.

Den første oljen på Leismer ble produsert i januar 2011. Planen eri løpet av 24 måneder å trappe opp produksjonen til den forventede kapasiteten på 18.800 fat per døgn.

Statoils prosjekt Kai Kos Deh Seh består av de fire oljesandlisensene Leismer, Corner, Hangingstone og Thornberry i Athabasca-regionen nordøst for Alberta.

— Nå står vi foran en utvidelse av Corner, som er neste fase i prosjektet. Her blir Statoils teknologi brukt igjen. Vi satser videre på en mer energieffektiv utvinning av disse ressursene, sa Reitan.