Hos NAV, som har egne undersøkelser for arbeidsledighet, er registrerte arbeidsledige uendret for det andre kvartalet av 2012.

I dag er arbeidsledigheten i Norge på tre prosent av arbeidsstyrken.

Til sammenlikning er arbeidsledigheten i Danmark og Sverige på henholdsvis 6,3 prosent og 8,8 prosent. I begge disse landene øker arbeidsledigheten.