Når REMA-gründeren drømmer seg bort, ønsker han at han var folkevalgt president i Norge. Han ville hugget de norske verdier i stein og satt steintavlen på Slottsplassen i Oslo.

Med stor ståhei lanserte han boken Hvis jeg var president i sitt eget hovedsete, Lade Gård i Trondheim, i går. I boken legger han ikke skjul på at muligheten til å bli president er fri fantasi, men Reitan presiserer også at han har et brennende ønske om å gjøre Norge til et bedre land, sett fra hans side.

- Når jeg ser eller leser nyheter, blir jeg ofte oppspilt. Da begynner jeg å drømme om hvordan ting kunne vært, skriver Odd Reitan i etterordet til boken. Han forteller at tanker og betraktninger i boken bygger på egne erfaringer, og at han har sett dem virke i praksis.

- Jeg har valgt eventyrets form, men budskapet er alvorlig ment, skriver Reitan.

Steinen må stå ved siden av statuen av kong Karl Johan, som fra hesten med ryggen mot Slottet skuer utover Oslo by — Odd Reitan

Familieoverhodet styrer i dag Reitangruppen, selskapet bak REMA 1000, Narvesen, 7-Eleven, UnoX og en rekke eiendommer. Selskapet er rangert som et av de største i Norge, og selv er han rangert som den fjerde rikeste i landet. Ifølge bladet Kapital har han en formue på over 24 milliarder kroner.

I boken viser det seg at milliardæren har store vyer for Norge og det norske folk. Hvis han var president, ville han innført både mottoet «det enkle er ofte det beste» og «kuttisme» i hele Norge.

Antall statsråder kuttes til ti, kun 100 stortingsrepresentanter, bort med kommuner og fylkeskommuner, inn med maks 20 regioner og kun tre partier, Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre.

- Støtteapparatet (byråkratiet) skal barberes, skriver han.

Hugget i stein

Reitan har jobbet med visjoner for selskapet sitt i alle år. Etter flere år på gule lapper i en mappe ble de viktigste verdiene hugget i stein og plassert utenfor hovedkontoret på Lade Gård.

Nå vil han gjøre det samme med Norge. Først sette opp listen over norske verdier, så innføre verdibasert ledelse i hele Norge. Han leder Reitangruppen etter den samme filosofien.

Og verdiene, de skal hugges i stein og plasseres på Slottsplassen.

- Steinen må stå ved siden av statuen av kong Karl Johan, som fra hesten med ryggen mot Slottet skuer utover Oslo by - og som, da han ble konge, tok valgspråket «Folkets kjærlighet, min belønning».

Helse og skole

Filosofien Reitan lever etter, ville bety at kollektivtransport, skoler og helsevesen skulle styres på samme måte som han selv styrer REMA-butikkene og Narvesen-kioskene.

- Verdibasert adferd og verdibasert ledelse handler nettopp om troen på mennesket, skriver Reitan. Han peker i boken på at med riktige holdninger kan folk ta gode beslutninger selv.

Selve franchisemodellen han ønsker å innføre, vil fungere slik at hver region eier et knippe sykehus som leies bort til private selskaper, som igjen driver hvert sitt sykehus.

Disse konkurrerer med hverandre om å være dyktigst mulig for brukerne i et åpent marked.

- Folk skal fritt velge det ene eller det andre sykehuset. På den måten får vi hyggeligere og flinkere leger, og servicen vil øke, skriver han.

Et av målene hans er færrest mulig mennesker i jobber som går ut på å kontrollere andre mennesker.

- Folk må ha så sterke indre verdier og så stor integritet at vi ikke behøver kontrollregimer.

Verdidagen

Det er ingen hemmelighet at Reitan elsker oppmerksomhet, trommehvirvler og trampeklapp.

Colonialmajoren elsker ting som er morsomt å gjøre, og han mener de er en viktig leveregel for å gjøre det bra. Derfor vil det også festes mye i det nye Norge, vi skal innføre en ny 17. mai, Verdidagen, på 22. juli.

- Den 22. juli er den ideelle dagen for å sette pris på, forsterke og tydeliggjøre våre verdier. Dette skal bli monarkirepublikkens Verdidag, skriver han.

Men meningen med alt, det er å øke produksjonen, effektiviteten og dermed også verdiskapingen kraftig.

- Og noe som jeg synes er enda viktigere: Livet vårt blir enda morsommere å leve.