Renten på den langvarige gjelda havnet på 5,7 prosent, en nedgang fra 6,7 prosent ved forrige auksjon. Men landet klarte ikke å selge alle gjeldspapirene i denne klassen.

Etterspørselen etter obligasjoner med tre års løpetid var større, men for disse økte renten fra 3,9 prosent, fra 3,7 i forrige runde.

Resultatene blir tolket som at tilliten til den spanske økonomien er litt bedre, men fortsatt preget av skepsis.

Salget er det første siden Den europeiske sentralbanken ESB kunngjorde at den vil kjøpe opp obligasjoner for presse ned rentene som kriserammede land som Spania må betale for gjelda si.

Ryktene har gått om at Spania vil be ESB om hjelp, men den spanske regjeringen har flere ganger har avvist dette. Krisehjelpen vil nemlig koste i form av tøffe betingelser om reformer og budsjettkontroll.