Det er fortsatt morgentrøtt stemning på linje 5 nordfra til sentrum denne novemberdagen. Passasjerene registrerer knapt at enda noen flere kommer om bord, da stillheten blir brutt av sjåføren.

— Hei, du som kom sist inn der. Har du billett eller noe annet spennende med deg, spør føreren.

Den yngre mannen synker litt sammen. Han var på veg til å sette seg uten å ha vist tegn til å registrere kortet på kortleseren om bord. Det viser seg at han heller ikke har løst billett på mobiltelefonen. Forsøket på en gratistur ender med at han likevel får være med videre, etter å ha betalt en billett kontant.

Tre på ti minutter

På neste stopp gjentar historien seg. Enda en passasjer blir høflig spurt om hun har billett. Heller ikke den unge jenten i skolealder har betalt.

Før bussen når sentrum er det ytterligere en buss-sniker som må krype til korset. På en strekning som tar ti minutter har sjåføren avdekket tre personer som er uten billett.

— Med den nye mobilappen setter folk seg bare ned. Og vi sjåfører skal heller ikke drive kontroll. Mitt inntrykk er at det er langt flere som tar sjansen på å reise gratis nå enn før. Noen kolleger forteller at de enkelte ganger mener de som ikke har betalt er i flertall på bussen, sier Espen Haukaas.

Kontrollører i sivil

Tallene fra Skyss viser at omfanget av gratispassasjerer er doblet siden i fjor. Men kontrollene som utføres viser at det likevel bare er 1,04 prosent som tar sjansen på å snike. Et problem er at de som bruker mobilbillett ikke kjøper før de ser kontrollørene komme ombord. Det betyr at det snikes for mer enn fem millioner årlig på buss og bane hos Skyss.

— Vi har startet med sivile kontroller etter sommeren. Tallene viser at de avslører flere som ikke har betalt enn de uniformerte kontrollørene. Vi vurderer fortløpende omfanget av slike kontroller, sier salgs- og produktansvarlig i Skyss, Tom A. Steinstad.

Han forteller at mobilappen også har fått en funksjon som gjør det enklere å se når billetten ble kjøpt.

— Man skal kjøpe billett før man går om bord. De som kjøper billett etter påstigning kan bli ilagt tilleggstakst, forklarer Steinstad. Han understreker at sjåførene også kan kontrollere om passasjerene har betalt.

Ikke sterk nok trussel

Med solid erfaring bak rattet er Espen Haukaas stille fortvilet over det han mener er et større problem enn hva som avdekkes.

— Det er tydelig at folk ikke føler trusselen om å bli tatt sterkt nok etter at den manuelle kontrollen om bord i bussene er borte, sier Haukaas.

I Skyss avviser de ikke at problemet kan ha større omfang enn hva de greier å finne.

— Billettkontroller er stikkprøver, og det er derfor vanskelig å si om problemet er større enn det kontrollene avdekker. Det er ikke usannsynlig at det er mer snik enn vi avdekker per i dag. Et system med høy grad av selvbetjening er i større grad basert på tillit, og noen vil nok utnytte dette, sier Tom A. Steinstad.

I flere bransjer, slik som forsikring er systemene i større grad basert på tillit. Det tjener selskapene penger på gjennom sparte kostnader. Markedssjef Målfrid Vik Sønstabø i Skyss sier at de hele tiden vurderer inntektstapet opp mot kostnaden ved å kontrollere.

— Det blir en avveining. Men det er klart at vi er avhengige av at folk betaler. Det er en stor del av finansieringen vår. Samtidig er det ikke slik at vi ønsker å ta flest mulig. Vårt mål er at flest mulig skal ha gyldig billett, sier Sønstabø.

85 prosent på Bybanen

I fjor konsentrerte kontrollørene seg nesten bare om Bybanen. 85 prosent av kontrollene ble utført der. Det kan ha gitt et feil bilde av situasjonen. Nå er kontrollene mer spredt.

— Men vi har en avviksprosent som er lavere enn i andre byer, sier Tom A. Steinstad.

Han forklarer at det ikke er noen konkrete planer om å innføre et system der de passasjerene som har mobilbillett må vise den på bussen.

— Det er per i dag ingen planer om dette, men det er teknisk mulig å få til. De nye salgskanalene skal tjene til å få ned kjøretiden til bussene, noe som på sikt vil gi besparelser.