Siden 2008 har bergensbaserte Taxi 1 også hatt drosjesentral i Stjørdal i Nord-Trøndelag. Sist uke ble det imidlertid kjent at fylkesrådet trekker tilbake tillatelsen for videre drift.

— Fulgte aldri opp

Årsaken er at Taxi 1 aldri klarte å levere et godt nok tilbud, mener fylkesråd Tor Erik Jensen (H).

— Det ble valgt å gi åtte løyver tilknyttet sentralen, men Taxi 1 fulgte aldri opp. Vi har brukt mye ressurser på dette, og nå kunne vi ikke trekke det ut lenger, sier Jensen.

Gründer og daglig leder Robert Aasmul fra Bergen avviser kritikken fra fylkesrådet. Han kommer til å søke vedtaket omgjort.

Det er ikke gjort over natten å bygge opp en taxisentral

— Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har motarbeidet konkurransen i tre år og prøver nå å få monopolet tilbake. Det vil de klare hvis vedtaket blir stående, men det tror jeg ikke, sier Aasmul.

Forventet ordning

Intern uro blant løyvehaverne og driften i Taxi 1 var blant det som ble trukket frem i innstillingen fra fylkesråd Jensen.

I en periode under høsten 2010 var det eksempelvis kun én løyvehaver tilknyttet det bergensbaserte selskapet. Flere av bilene i sentralen sa også opp og søkte seg over til Stjørdal Taxi, ifølge Trønder-Avisa. Folk skal også ha måttet ringe sentralbordet i Bergen for å bestille drosje.

— Vi har kommunisert en del under underveis de siste årene og forventet at de skulle klare å fylle opp. Ledige løyver er blitt lyst ut gjennom fylkeskommunen gjentatte ganger, sier Jensen.

Purret på fylket

Taxi 1 mener på sin side at de har vært en pådriver for å innfri løyvene fra fylket.

E-postutskrifter Trønder-Avisa har fått tilsendt av korrespondansen mellom Taxi 1 og fylkeskommunen i tidsrommet 7. mars 2011 til 24. oktober 2012, viser at Taxi 1 flere ganger purret om utlysning av løyver, før fylkeskommunen etter ett og et halvt år avslo å utlyse løyve.

Når Taxi 1s drosjesentral forsvinner, er det kun Taxi Stjørdal igjen.

— Jeg har ingen tro på at vedtaket om å bringe et monopol tilbake vil stå seg etter Taxi 1 har gitt sine anførsler på vedtaket. Jeg har full tillit til at Nord-Trøndelag må innrette seg etter gjeldende forvaltningslov og konkurranselov, sier Aasmul.

— Han kan være trygg på at vi holder oss innenfor det regelverk som gjelder, repliserer fylkesråd Jensen, som ikke ønsker å kommentere e-postutvekslingen.

— Men Taxi 1 har selvsagt full anledning til å påklage vedtaket vi har gjort, sier han.

- God utvikling

Hvis klagen ikke fører frem, vil bergenske Taxi 1 miste tillatelsen for å drive drosjesentral i Stjørdal over nyttår.

Taxi 1 skal på det meste ha hatt fire biler tilknyttet sentralen.

— Konkurransen er dårlig nok der oppe fra før av, men det er ikke gjort over natten å bygge opp en taxisentral. I stedet for å stimulere til konkurranse, så har de valgt å trekke tilbake konsesjonen, sier Aasmul.

Jensen synes det er trist at Taxi 1 ikke lykkes i Stjørdal.

— Vi ønsket at de skulle bli en viktig, konkurrerende taxisentral i Stjørdal. Det hadde vært sunt. Men det klarte de dessverre ikke, sier Jensen.

Fylkesrådet er ikke kjent med at andre taxisentraler nå ønsker å etablere seg i Stjørdal. Det lykkes ikke BT å få tak i Taxi 1s løyvehaver i området.