— Med tanke på befolkningsveksten Askøy vil oppleve er det avgjørende å få dette på plass, sier byplanlegger Bente Karlsen i Askøy kommune.

Askøy er Hordalands største kommune utenfor Bergen, med tre prosent årlig folketallsøkning. Askøy opplever dessuten stor næringsvekst: I fjor havnet kommunen på femteplass i landet i antall nyetableringer.

— Faktisk er Askøy landets største tettsted som ikke er by. Men vi har ikke en gang et skikkelig sentrum! sier Karlsen.

Det akter kommunen å gjøre noe med. I dag ble planene for nye Kleppestø sentrum presentert i rådhuset på Kleppestø. Hotell, kulturhus, nye boliger, tunnel og småbåthavn er noe av det som inngår i planene for et nytt sentrum.

— Vi vil bygge tett og rundt kollektivknutepunktene, og ønsker å prioritere gående og syklister, sier rådmann Odd Magne Utkilen.

Kommunen skal ikke stå for utbyggingen selv, men håper å lokke til seg private investorer. Utkilen mener det er mange årsaker til at Kleppestø vil være et attraktivt område å investere i.

— Sentrum ligger helt inntil vannet og har en gunstig sørvendt plassering. Det tar kun 8 minutter med båt så er man i Bergen sentrum. Askøy er jo nærmere Bergen enn Bergen er seg selv, smiler Utkilen.

Mest p-plasser

I Kleppestø sentrum finnes i dag 950 p-plasser, som dekker ca. 19 mål av det beskjedne sentrumsområdet.

— På mange måter er Kleppestø et område uten særlig annet liv enn en parkeringsplass. Innbyggerne trenger et sted å samles, noe vi kan tiltrekke gjester med. Kommunen har også behov for kulturhus og hotell, sier Utkilen.

Nå ønsker han kollektivsatsing og miljøvennlig samfunnsutvikling.

— Skal vi lykkes med det, må vi bygge tett slik at folk ikke er like avhengige av bilen sin.

Det kjører 12-13.000 biler gjennom Kleppestø sentrum daglig. Halvparten er ren gjennomfartstrafikk. I sin innstilling foreslår rådmannen en lang tunnel fra Vatnavatnet til rundkjøringen opp mot Stongafjellet (se tegning øverst).

— Det gjør vi for å få redusert trafikken gjennom sentrum. Med en slik tunnel vil trafikken gjennom sentrum halveres, fordi gjennomfartstrafikken vil forsvinne, sier han.

Tidsperspektiv

Førstegangsutleggelse av planen skal skje før sommerferien. Deretter skal saken ut på høring før den behandles av politikerne. Når man er ferdig med det er det planlagt å starte med et nytt p-anlegg i Løfjellet, for å frigjøre plass der parkeringsplassene er i dag.

— Det arbeidet kan komme i gang i 2015, sier Utkilen.

Resten av utbyggingsplanene ligger sannsynligvis lenger frem i tid, men rådmannen understreker at det er vanskelig å konkretisere.

Hva synes du om planene? Si din mening.