Meir enn halvert overskot

Meir enn halvert overskot i laksefôr- og oppdrettselskapet Cermaq.