Data-eventyret i Vik

En sogning har kunder som IBM og NASA. Vi har besøkt den lille «i skyen-bedriften» som holder til i Vik i Sogn.