Klokken 09.48 er Statens pensjonsfond — Utland, populært kalt Oljefondet, verdt 3.089.412.000.000 kroner (3089 milliarder kroner).

Ifølge Oljefondets kvartalsrapport har fondet tapt 284 milliarder kroner, som tilsvarer drøyt tre milliarder pr. dag i kvartalet. I prosent har avkastningen vært på minus 8,8 prosent.

Nedgang på aksjemarkedene

— Gjeldskrisen i Europa og frykten for et globalt økonomisk tilbakeslag tynget aksjemarkedene i kvartalet, sier Oljefondets direktør Yngve Slyngstad.

— Det meste av fondets kapitaltilførsler ble investerer i aksjer for å utnytte prisnedgangen og dra nytte av fondets langsiktige perspektiv, sier han videre.

Det har blitt tilført 78 milliarder friske oljekroner som har blitt brukt til å kjøpe aksjer for.

— Det vesentligste av nye aksjekjøp har vært i det europeiske markedet, sier Slyngstad.

- Markedsverdien av fondet falt med 56 milliarder kroner til 3055 milliarder kroner. Det utgjør reelt tap på 284 milliarder kroner. Og dette er derfor det nest svakeste kvartalet i fondets historie, sier Slyngstad.

Milliarder i europeisk statsgjeld

Oljefondet eier nå én prosent av alle statsobligasjoner i eurosonen.

Ved utgangen av september utgjorde beholdningen i obligasjoner utstedt av de kriserammede statene Hellas, Portugal, Irland, Italia og Spania 71,5 milliarder kroner. 2,6 av disse milliardene er investert i greske statsobligasjoner, en nedgang på 0,9 milliarder siden midtsommer.

— Det er en utfordrende situasjon for fondet. Statsobligasjoner er ment å være det sikre alternativet, men nå er det blitt en risiko, sier Slyngstad.

— Vi har derfor redusert beholdningen av statsobligasjoner i enkelte euroland, legger han til.

Ved utgangen av september eide fondet noe under 100 millioner euro - omtrent 767 millioner kroner - i det europeiske krisefondet EFSF (European Financial Stability Facility).Slyngstad beskriver det som en relativt beskjeden investering for oljefondet.

Oljefondet kjøpte seg inn i det europeiske krisefondet i januar, og har siden ikke kjøpt noe mer der, opplyser Slyngstad.

Kritisk at europrosjektet lykkes

Videre sier direktøren at det er kritisk for Oljefondet at europrosjektet lykkes, ettersom fondet har investert 600 milliarder i eurosonen.

— Derfor er vi positive til alle tiltak i eurosonen som kan være med på å løse situasjonen. Det er viktig for fondets utvikling at den økonomiske veksten i Europa er god, sier Slyngstad.

- Opplever fondet politisk press for å investere mer i de gjeldstyngende landene? spurte en journalist.

— Fondet investerer utelukkendemed finansielt utgangspunkt, med fokus på avkastning. Det er det eneste kriteriet, svarer Slyngstad.

Store svingninger

Børsene har klatret veldig mye siden slutten av forrige kvartal, altså etter tallene som ble presentert i dag.

Ved børsstengetid i går var fondet ned 1 prosent hittil i år, opplyser Slyngstad.

Verdien av fondet svinger med flere titalls milliarder fra dag til dag på grunn av uroen i markedet.

Klokken 10.18 er fondets verdi på 3.090.474.000.000 kroner (3090 milliarder kroner). Verdien har dermed svingt opp 1.062.000.000 kroner (1,062 milliarder) siden denne artikkelen ble påbegynt for 30 minutter siden.