Meldingen om at Silvio Berlusconi trekker seg som statsminister i Italia har ført til oppgang på verdens børser, men det største problemet er fremdeles uløst.

Landets statsgjeld fortsetter å vokse i enormt tempo, og rentenivået på tiårig statsgjeld passerte i formiddag syv prosent. — til tross for meldingene om Berlusconis avgang.

Den fortsetter å stige, og fra klokken 11.00 til 12.10 steg den fra syv prosent til over 7,4.

For hvert prosentpoeng landets rentenivå stiger, øker landets renteutgifter med 17,6 milliarder euro i løpet av en treårsperiode. Landet har nå en gjeld på over 1900 milliarder euro.

— Vi ser nå et mønster vi har sett flere ganger før. Markedet har vært veldig fokusert på en symbolsk hendelse, som Berlusconis avgang. Men når det først skjer, ser man at det ikke løser noe som helst. Istedenfor ser man nå at det dukker opp en usikkerhet rundt hvem som skal styre landet, sier Steinar Juel i Nordea Markets.

Renten det vises til, som i dag passerte 7 prosent, gjelder imidlertid i andrehåndsmarkedet, altså de som velger å overta og kvitte seg med italiensk statsgjeld.

Kostnaden slår først inn i Italias statslommebok når landet selv skal refinansiere sine lån, eller låne nye penger. Førstkommende mandag, for eksempel, skal landet hente inn åtte milliarder euro i statsgjeld.

Hvem skal redde Italia?

-Rentenivået er nå rundt syv prosent. Hvor mye mer kan Italia tåle?

— Italia kan ikke over tid leve med et nivå på mellom seks og syv prosent. Det vil gå greit en kort periode, fordi de fremdeles sitter på lån med lavere rente. Men når disse fornyes blir det ikke lenger mulig å bære for den offentlige økonomien. De andre kriserammede landene i eurosonen måtte be om krisehjelp da rentenivået på statgjelden steg til syv-åtte prosent, sier Juel.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets.
SCANPIX/HÅKON MOSVOLD LARSEN

Rentenivået på Italias statsgjeld er nå langt høyere enn landets økonomiske vekst, som det internasjonale pengefondet (IMF) anslår til å bli på rundt 3,3 prosent frem mot 2016. Når landets gjeld er på 120 prosent av landets årlige verdiskapning (brutto nasjonalprodukt), og rentenivået på syv prosent, betyr det at landet er fanget i en ond, økonomisk sirkel.

Om Italia må be om krisehjelp vil den internasjonale økonomien får en betydelig utfordring. Redningsinstitusjonene som finnes er ikke sterke nok til å redde Italias økonomi, som er eurosonens tredje største — og verdens tiende største.

— Det finnes ikke økonomiske muskler til å redde Italia. Fondene EU har er ikke store nok, og det internsjonale pengefondet (IMF) har heller ikke nok ressurser til å håndtere dette, sier Juel.

Berlusconis mediekonsern raser på børsen

Mens børsene i Europa reagerte positivt på de første meldingene om Berlusconis avgang, raser hans egne aksjeverdier på hjemmebane.

Berlusconi har bygget opp en milliardformue på mediekonsernet Mediaset, som styrer mange av de viktigste tv-kanalene i Italia. Selskapet, der Berlusconi er styreleder, hadde i 11-tiden falt 9,25 prosent på Italia-børsen.