Les også:

Antall kvinnelige ledere har økt med 41 prosent fra i fjor. Det skriver Dagens Næringsliv (DN) onsdag. På deres liste over Norges 500 største selskaper er 41 av sjefene kvinner. I 2009 var antallet 29.

Større selskaper = færre kvinner

Men størrelsen på firmaet påvirker kvinneandelen, skriver avisen. Jo større selskapene er, jo færre kvinner ser det ut til å være på toppen.

Når avisen tar for seg de over 240 selskapene på Oslo Børs, finner de bare fire kvinnelige sjefer: Liv Monica Stubholt (Aker Seafoods), Anette Olsen (Bonheur og Ganger Rolf), Toril Eidesvik (Green Reefers) og Anette Malm Justad (Eitzen Maritime).

I tillegg kommer børsdirektør Bente Landsnes.

— Vårt utgangspunkt er alltid at styret velger den personen som er mest kompetent til å lede selskapet. Nå ser vi at vi får stadig flere kvinner inn i styrene i norske asa-selskaper, og dette tror jeg vil bidra til at vi etterhvert vil se flere kvinnelige toppledere, både i børsnoterte selskaper og andre store selskaper, sier Landsnes til DN.

Les også:

Krav om 40 prosent

I allmennaksjeselskaper (ASA) er det krav om 40 prosent kvinner i styret. Tar man med de store selskapene som ikke er ASAer, som ikke har noe kvoteringskrav å forholde seg til, synker imidlertid kvinneandelen. Bare tre av ti styremedlemmer i de 500 største selskapene er kvinner, melder Dagens Næringsliv.

Men 105 av firmaene oppgir til DN at de ikke har kvinner styret overhodet.