• ANKES: Aktor ba om to og et halvt års fengsel. I dag har Bergen tingrett frifunnet Uppstrøm. Nå ankes dommen. Her er Arne Uppstrøm fotografert ved leiligheten sin i London i oktober.

Anker Uppstrøm-dommen

Førstestatsadvokat Walter Wangberg i Hordaland anker frifinnelsen av Tor Arne Uppstrøm. Statsadvokaten er uenig i bevisvurderingen og mener Uppstrøm skulle vært dømt.