Lørdag 8. oktober er det akkurat ett år siden den kinesiske opposisjonspolitikeren Liu Xiaobo ble utropt som vinner av Nobels fredspris.

Tildelingen falt i dårlig jord hos kinesiske myndigheter og siden har det diplomatiske klimaet vært kjølig. Forhandlingene om en handelsavtale med Kina er satt på vent, og norsk lakseimport har møtt en strengere eksportregime i Kina.

Les også:

Vanskelig byråkrati

Ved årsskiftet måtte kinesiske importører ha ny godkjenning for å importere norsk laks. Deretter har selskapene opplevd at laksen blir stående lenge på lager i Kina, mens det er uklart hvilken dokumentasjon som er påkrevd for å få den raskere ut på markedet.

— Vi hadde ventet en vekst i Kina på 30-40 prosent i år. Status så langt er i stedet en nedgang på over 30 prosent, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Eksportutvalget for fisk.

Ingen fra politisk hold i Kina har bekreftet at lakseproblemene har noen sammenheng med fredsprisutdelingen. Kina-ekspert ved BI, Jan Ketil Arnulf, tror ikke at problemene norske lakseeksportører møter nødvendigvis er diktert av kinesiske myndigheter.

— I kinesisk næringsliv tar aktørene et mye mer helhetlig hensyn enn vi er vant til i Norge, uten at det betyr at de er diktert. Kinesiske forretningsfolk ønsker ikke å bli viklet inn i politiske krangler. Derfor uteblir de gjerne fra forumer som er politisk ladet. Norsk laks har ofte blitt knyttet til profilerte norske politiske delegasjoner, sier han.

Vriene

Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group forteller at kineserne har vært vriene å ha med å gjøre i 2011.

— Eksporten kan ha sunket med mellom 30 og 40 prosent. Det har lenge vært vanskelig, sier Beltestad.

Han vil ikke kommentere om det kan ha noe med Nobelprisen å gjøre.

Laks står for majoriteten av norsk fiskeeksport til Kina. Eksportutvalget for fisk mener nedgangen er dramatisk for aktørene som har siktet seg inn mot Midtens rike.

— For norsk lakseeksport under ett er ikke nedgangen dramatisk, fordi det kinesiske markedet utgjør en så liten andel av totaleksporten. Men for de som har posisjonert seg mot Kina, er dette svært dramatisk. Det tar tid og penger å bygge opp en logistikkjede. Man trenger vekst og ikke nedgang i eksporten, sier Chramer.