— Den der vil passe godt til middag! Ta den, den er en gave. Tuan Tran peker ut den største karpen som ligger og spreller på den tørre jordvollen mellom to kvadratiske dammer. Et par av medarbeiderne hans har akkurat vadet gjennom det brune vannet for å hente opp noen av fiskene som svømmer rundt i dette mini-oppdrettsanlegget.

- Jorden her oppe i nord er egentlig dårlig egnet for ris, som de dyrket her før. Det er mye bedre å drive med oppdrett av fisk, sier 34-åringen.

Vokser raskt

For fire år siden byttet han ut en soldattilværelse med jobben som karpeoppdretter. Han viser stolt frem sine tre små dammer. Vi er i landsbyen Nhan Thinh, noen timers kjøring sør for Vietnams hovedstad Hanoi.

- Det fine med disse fiskene er at de bare trenger ni måneder på å bli voksne. Når de er et halvt år gamle, kommer kjøperne hit for å bestille. Hver dam tar opptil tre tonn fisk, noe jeg får rundt 5000 dollar for. Det er en fin inntekt, sier Tuan, som også aler opp 600 ender som en bigeskjeft.

Vietnam er blant landene som de siste årene har satset tungt på fiskeoppdrett. Myndighetene subsidierer en rekke bønder, blant annet Tuan, for å få opp produksjonen. Verden skriker etter sjømat, som det blir stadig mindre av i sjøen. Derfor satser flere land tungt på akvakultur, altså fiskeoppdrett.

Blant artene som nå eksploderer i antall er karpe, tilapia og pangasius - fisk som krever lite næring, lite stell og som vokser svært raskt.

Mer fisk fra oppdrett

Allerede til neste år vil halvparten av verdens forbruk av fisk stamme fra oppdrettsanlegg, ifølge en ny rapport fra FNs organisasjon for mat og jordbruk (FAO). Mens den globale produksjonen for ti år siden utgjorde 32,4 millioner tonn, var den i 2008 oppe i 52,5 millioner tonn, ifølge rapporten.

Mesteparten av denne fisken kommer fra Øst-Asia, med Kina som den klart største aktøren. Norge er, med vår lakseproduksjon, en av få ikke-asiatiske land på topp-15-listen. Vietnam opplever nå en kraftig vekst i både produksjon og eksport. I Hanoi har lokale myndigheter akkurat gitt grønt lys til fire store oppdrettsanlegg med en prislapp på 200 millioner kroner.

Man skulle tro at norske oppdrettsselskaper, med all ekspertisen de har opparbeidet i laksenæringen, ville kaste seg på den asiatiske bølgen. Men foreløpig har interessen vært laber.

— Kunnskapen i Norge er hovedsakelig basert på sjøoppdrett, og benytter seg av en teknologi som er langt mer avansert enn hva som er vanlig her, sier Kjell Arne Nielsen, direktør ved Innovasjon Norge i Vietnam.

Holder seg til laks

Kommunikasjonsdirektør Jørgen Christiansen i Marine Harvest bekrefter at selskapet holder seg til sjøen. Helst den kalde sjøen i Atlanterhavet.

- Vi spesialiserer oss på atlantisk laks, og velger å holde oss til det vi er gode på. Men vi ser jo at behovet for fisk som tilapia, karpe og pangasius er i sterk vekst, spesielt i Asia. Kombinasjonen av sterk befolkningsvekst og bedre levekår gjør at behovet for proteinrik mat øker kraftig. Jordbruket kan ikke møte denne etterspørselen, derfor satser mange nå på disse fiskeartene, sier han.

Norske myndigheter har likevel meldt en viss interesse for Vietnams fiskeproduksjon. I november erklærte landbruksminister Lars Peder Brekk, under et besøk i Vietnam, at Norge bistår vietnameserne med 12 millioner kroner til forskning innen akvakultur.

Tilbake ved karpedammen er Tuan Tran sikker på at han har funnet sin nisje.

– Vi selger alt vi produserer. Folk vil spise fisk. Mange er redde for importert kjøtt fra Kina fordi de ikke vet hva de putter i kjøttet. Derfor ønsker de lokalprodusert mat, gjerne fisken, som er billig, sier han.

kris@ap.no