Norges største bank, DNB, la frem sine tall for fjorårets siste kvartal og hele 2011 torsdag morgen.

— Også dette kvartalet preges av finansuro, men vi har hatt høy aktivitet i banken og har økt inntektene våre med nesten 1,7 milliarder kroner. Vi er glade for at vi fortsetter å ta markedsandeler og for at mange store og små kunder velger oss. Våre utlån økte totalt sett med 9,3 prosent fra utgangen av fjerde kvartal 2010, og det er vi godt fornøyde med, sier konsernsjef Rune Bjerke i en børsmelding.

DNB tjente en drøy milliard mindre i 2011 sammenlignet med året før. Banken er imidlertid godt fornøyd, sett i lys av den pågående gjeldskrisen som har påført mange europeiske banker store tap, svekket tillit og fallende aksjekurser.

— Selv om vi ikke har engasjementer i de kriserammede landene i Europa, blir vi også påvirket gjennom turbulens i finansmarkedene og fall i aksjekurser. Dette rammer særlig virksomheten i DNB Livsforsikring. Samtidig gir finansuroen oss økte inntekter på andre områder knyttet til markedsverdivurderinger av valuta og renteinstrumenter, sier Bjerke.

Minsket eurofare

Han mener sannsynligheten for et sammenbrudd i eurosonen har minsket.

— Så lenge det ikke blir et sammenbrudd, bare veldig svak eller endog negativ vekst i Europa, er ikke det nok til å stagge den globale veksten, og det er den som først og fremst betyr noe for AS Norge. Vi merker at det er noe mer optimisme og noe mindre svingninger i markedene rundt oss, men det er fortsatt betydelig usikkerhet. Det er fortsatt for tidlig å avskrive den europeiske utfordringen, sier Bjerke om fremtidsutsiktene.

Klager på høy margin, tjener milliarder

Norges Bank har avbrutt den planlagte renteoppgangen, og kuttet styringsrenten flere ganger siden i sommer. I tillegg har pengemarkedsrenten i finansmarkedene falt mye siden november. Men DNB og andre har holdt renten på samme nivå som før dette. Banken har vist til at den må betale større påslag for å få låne penger.

Men det var altså ikke verre enn at DNB gikk 64 millioner kroner i pluss hver dag i oktober, november og desember.

DNB-sjefen ser heller ikke for seg at kundene kan få billigere boliglån i den nærmeste fremtid:

- Det er ikke noe i det vi i dag har sett som skulle tilsi at boliglånsrenten skulle ned, sier Bjerke.

Dette er en oppgang på 5 prosent fra samme periode i fjor.

For hele året steg omsetningen med 7,7 prosent, mens resultatet ble 1,6 prosent bedre.

— Det er det vi med god samvittighet kan kalle kvalitetsinntjening, sier finansdirektør Bjørn Erik Næss under presentasjonen torsdag morgen.

Stabilt og positivt

DNB har 80 prosent av sin virksomhet i Norge.

- På boliglånssiden ser vi at marginen for DNB fortsatt ligger 20 basispunkter lavere i fjerde kvartal i fjor enn i fjerde kvartal 2010. Men det er en innhenting på 5 punkter i siste kvartal, sier Bjerke.

Generelt mener Bjerke de er inne i en «stabil, positiv trend».

— Vi mener at denne trenden skal fortsette inn i 2012 og at vi etter hvert skal klare å ta igjen noe mer av de økte fundingkostnadene som vi møter i markedet. Den økonomiske krisen i Europa ventes å gi relativt små effekter for vårt hjemmemarked. Likevel kan den økonomiske nedgangen i Europa være negativ også for oss hvis den blir langvarig, sier Bjerke.

DNB har brukt 146 millioner kroner på utvikling og etablering av ny merkevare i kvartalet, siden banken endret navn og logo i november.

Overraskende sterkt

DNB hadde 225 milliarder i innskudd i sentralbanker, primært den amerikanske (Federal Reserve) og Den europeiske sentralbanken. Samme beløp ved utgangen av 2010 var 16 milliarder kroner.

Høyere skatteregning for banken gjør at resultat etter skatt falt med 22 prosent for fjerde kvartal, til 4,1 milliarder kroner.

Dette var langt sterkere enn forventet. Gjennomsnittet av anslagene til 12 analytikere tilsa et resultat etter skatt på 3,57 milliarder, ifølge Bloomberg.

For 2011 endte resultat etter skatt på 13 milliarder, mot 14 milliarder året før.

DNB-aksjen falt 28,5 prosent i fjor, men har siden nyttår steget rundt 10 prosent siden nyttår.

DNB-styret foreslår å halvere utbyttet for 2011, til 2 kroner pr. aksje (4 kroner i 2010). Det utgjør samlet 3,25 milliarder kroner.

Aksjen steg 4 prosent den første halvtimen av handelen.

Fjerde kvartal Hele året
DNB ASA 2011 2010 2011 2010
Driftsinntekter 6792 6153 25.252 23.436
Driftsresultat 6806 6096 21.833 21.081
Resultat før skatt 5878 5593 18.407 18.108

Tall i millioner kroner