Statens pensjonsfond utland (populært kalt Oljefondet) fikk en avkastning på 4,7 prosent, eller 167 milliarder kroner, i tredje kvartal 2012 og er nå størst i verden. Markedsverdien av fondet er nå 3774 milliarder kroner.

I den siste rangeringen fra Sovereign Wealth Fund Institute troner Oljefondet øverst på listen over verdens rikeste nasjonale investeringsfond, skriver Stavanger Aftenblad.

Oljerikinger topper

Den siste rankinglisten til Sovereign Wealth Fund Institute ser slik ut:

1. Norway Government Pension Fund Global

2. Abu Dhabi — Abu Dhabi Investment Authority

3. Kina - SAFE Investment Company

4. Saudi Arabia - Sama Foreign Holdings

5. Kina - China Investment Corporation

6. Kuwait - Kuwait Investment Authority

7. Kina – Hongkong - Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio

8. Singapore - Government of Singapore Investment Corporation

9. Singapore - Temasek Holdings

10. Russland - National Welfare Fund

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og å sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter, ifølge Regjeringen.

Aksjeoppgang styrket resultatet

Oppgang på børsene verden over er årsaken til at Oljefondet tjente 167 milliarder kroner siste kvartal.

– Resultatet var i stor grad drevet av en bred oppgang i de internasjonale aksjemarkedene, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland.

– Oppgangen var størst i Europa, der fondet har omtrent halvparten av sine aksjeinvesteringer.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 6,5 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,2 prosent. Samlet var resultatet 0,03 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 2,7 prosent.Fondet reduserte i kvartalet investeringene i fransk og spansk statsgjeld. Samtidig investerte det mer i statsobligasjoner fra USA og Japan, og i statsobligasjoner utstedt i valutaene til fremvoksende økonomier som Sør-Korea, Russland og Mexico. Endringene er i tråd med en strategi om gradvis å redusere obligasjonsandelen i Europa, til fordel for andre regioner.

Eiendomskjøp

I juli inngikk fondet en avtale om å kjøpe 50 prosent av fem eiendommer i Paris for 275 millioner euro, tilsvarende om lag 2,1 milliarder kroner, fra Generali Group. Partene ble også enige om å inngå et partnerskap, der Generali Real Estate skal bistå med eiendomsforvaltningstjenester.

– Vi har etter kvartalsslutt investert i det britiske kjøpesenteret Meadowhall med British Land som partner, og blitt enige om å investere i to eiendommer i Tyskland med AXA France, sier Slyngstad i en pressemelding.

– Dette er en del av vår strategi om å investere i store, velutviklede eiendomsmarkeder med solide partnere.