Dermed er nesten en firedel av overskuddet fra samme kvartal året før forduftet. Samtidig har omsetningen økt fra 19,7 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor til 20,8 milliarder i samme periode i år.

— Jeg er særlig tilfreds med produksjonsøkningen vår dette kvartalet, som er et resultat av både høyere regularitet ved Yaras fabrikker og økt kapasitet i Qatar, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara.

Markedet er ikke like begeistret som Haslestad, og Yara-aksjen falt med 0,7 prosent den første halvtimen etter at Oslo Børs åpnet.

Dessverre for selskapet blir denne økningen mer enn oppveid av økte råvarekostnader og nesten 10 prosent høyere lønnsutgifter. Driftsresultatet i tredje kvartal ble på 2,6 milliarder kroner. I fjor endte driften i pluss med 4,4 milliarder i det samme kvartalet.