• - Ingen ansatte skal miste jobben som følge av fusjonen, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebaken Vest. FOTO: HELGE SUNDE

Overtar Sparebanken Hardanger

Sparebanken Vest overtar Sparebanken Hardanger og leverer rekordtall første kvartal i år.