Les også:

Statssekretær Jan-Erik Støstad i departementet sier til VG Nett at de nå setter i gang kartlegging av kontrolltiltak og overvåking i arbeidslivet, blant annet på bakgrunn av en bekymringsmelding fra LO i fjor.

Departementet skal foreta kartleggingen sammen med Fornyingsdepartementet, partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet og Datatilsynet.

Støstad håper de er ferdige med kartleggingen til sommeren. Da vil de vurdere om de eventuelt vil gjøre noe med regelverket, om de vil komme med bedre informasjon eller om de trenger å hente inn mer kunnskap.

— Vi ønsker å få vite om det er regelverket det er noe galt med, eller om det er en ukultur i arbeidslivet.

Noe er positivt

Støstad nevner blant annet saken i Nord-Norge hvor en søppelbilsjåfør fikk sparken av arbeidsgiveren sin, Avfallsservice, etter GPS-overvåking, som en aktuell sak.

— Det generelle inntrykket er at det blir mer overvåking i arbeidslivet. Men vi kan ikke basere oss på enkelteksempler. Vi må få kvalifiserte fagfolk til å gjøre vurderinger, sier han.

Støstad mener likevel at noen kontrolltiltak i arbeidslivet kan være positive.

— Dersom det øker sikkerheten til de ansatte kan det være det. For eksempel kan videoovervåking øke sikkerheten til personer som jobber alene i kiosker eller på bensinstasjoner, sier han.