Trekker seg i Gullfaks-protest

Owe Ingemann Waltherzøe mener Statoil opptrer uforsvarlig.