- Du kan ikke forandre deg på nett

Jette Christensen tror fremtidige arbeidsgivere vil se gjennom fingere med vår netthistorie.