Les også:

Åsmund Lindholm nektet å betale for å bytte elbilens batteri innenfor garantitiden. Nå har han vunnet frem hos både Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget.

Lindholm kjøpte en 2006-modell Buddy elbil for 70.300 kroner av Pure Mobility i februar 2009.

Ifølge kjøpskontrakten, selges bilen med «Nye blybatterier». Det står også at batteriene er en slitedel som har en estimert levetid på to til fem år, alternativt 20.000 kilometer.

Problemer etter ett år

Lindholm fikk problemer med bilens batterier allerede ett år etter kjøpet, da hadde han kjørt rundt 9000 kilometer med bilen.

— Plutselig ble kjørelengden dramatisk redusert. Allerede etter en mil begynte bilen å dø ut. Vi trodde først det hadde noe med vinteren å gjøre, sier Lindholm.

Han tok med bilen tilbake til leverandøren som kunne konstatere at batterikapasiteten kun var 66 prosent.

— Ved 60 prosent regnes batteriene som utslitt, sier han.

Lindholm regnet med at det var en garantisak å få byttet batteriene, men kort tid etter fikk han en regning i posten på 15.947 kroner. Summen var ment å tilsvare en avskrivning på garantien med kr 1,18 for hver kilometer bilen hadde kjørt etter forrige batteribytte.

Brukte batterier

— Jeg nektet å godta kravet ettersom dette var en garantisak og fordi antallet kilometer ikke stemte, sier Lindholm.

Ifølge fakturaen hadde bilen gått 12.797 kilometer etter batteriskiftet, ikke bare de 9120 kilometerne som Lindholm og samboeren hadde kjørt.

— Batteriene var med andre ord ikke nye da vi kjøpte bilen ettersom den allerede hadde gått 3677 kilometer på kjøpstidspunktet

Pure Mobility justerte fakturaen etter antall kjørte kilometer, men krevde fortsatt 10.620 kroner.

Ga seg ikke

Lindholm fikk medhold hos Forbrukerrådet, men Pure Mobility nektet å gi etter. Dermed gikk saken videre til Forbrukertvistutvalget.

Pure Mobility argumenterer overfor utvalget med at egenandel ved et batteribytte innenfor garantitiden er helt normalt og allment akseptert. Og de mener det vil være urimelig om klageren skulle slippe unna å betale kostnaden pr. kilometer han har kjørt.

Men Forbrukertvistutvalget kom frem til samme konklusjon som Forbrukerrådet. De mener det ikke er hjemmel i forbrukerkjøpsloven ved retting av feil ved en vare innenfor garantitiden. Lindholm slipper dermed å betale regningen. Se vedtaket her.

— Det er flott å vinne frem etter så lang tid. Vi visste hele tiden at vi hadde en god sak, men det har tatt mye tid og energi, sier Lindholm.

Ikke andre tilfeller

Pure Mobility kjenner ikke til andre tilfeller der brukte batterier har blitt solgt som nye.

— Vi ble klar over dette først da vi leste av batteriets status etter at kunden hadde eid kjøretøyet en tid, og det var Pure Mobility som selv gjorde kunden oppmerksom på forholdet. I forslag til løsning tilbød vi selvsagt å kompensere for dette forholdet også, sier Geir Kaasa, finansdirektør i Pure Mobility.

Vil ikke endre praksis

Når det gjelder vedtaket om at Lindholm slipper å betale egenandelen for antallet kjørte kilometer, så kommer de imidlertid ikke til å endre praksis.

— Inntil denne saken kom opp har vi alltid kommet til løsning med kunden der vår praksis har ligget til grunn for oppgjøret. Dette viser at også kunder flest finner det rimelig at man tross alt skal betale for den nytten man har hatt og som man kunne regne med å få, sier Kaasa.

Kaasa påpeker at de lot kjennelsen fra Forbrukertvistutvalget stående fordi den ikke egnet seg som prinsippsak for retten

- Ettersom vi feilaktig hadde opplyst at batteriet var nytt, ville vi høyst sannsynlig tapt en slik sak i retten på dette grunnlag alene, sier han.

Ønsker å prøve for retten

Ifølge Kaasa vil de om nødvendig prøve en sak som er egnet med tanke på den aktuelle problemstilling for Tingretten.

— Ikke bare Pure Mobility, men hele elbilindustrien, er avhengig av en aksept for vår praksis. Vi har vært i kontakt med andre produsenter som har bekreftet at de anser seg som interessenter i utfallet av en slik sak og som eventuelt vil uttale seg i retten med et syn som tilsvarer vårt, sier han.