• SOLGT: Fra nyttår blir det Nordea Liv som overtar BT-bygget i Bergen sentrum, dersom alt går etter planen.

Solgt for 350 mill.

Bergens Tidendes eiendom i Krinkelkroken 1 er solgt.