• PLOMMELASS: - Det ser verkeleg ut som om det norske folk liker plommer. Og så er det jo ein fantastisk kvalitet på dei. Det blir nok ein del tonn i år, ja, seier 66-årige Harald M. Opedal, som har drive fruktgard sidan han var 18. Opedal rosar miljøet kring fruktdyrkinga i Sørfjorden. FOTO: Odd E. Nerbø

Ein eventyrleg plommesesong

Fruktbøndene i Hardanger har nærast ikkje sett maken til årets plommesal. - Det blir nok ein del tonn, ja, seier Harald M. Opedal.