Fagforeninger, Bergen-pensjoner og sanitetskvinnene: Her er Tangens norske kunder

Norske kunder har plassert flere milliarder kroner hos Nicolai Tangens fond. Torsdag skal Norges Bank forklare hvordan Nicolai Tangen kan unngå interessekonflikter når han blir sjef for Oljefondet.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Torsdag legger Norges Bank frem den ferdigforhandlede ansettelsesavtalen for milliardæren Nicolai Tangen. Den skal sikre at han som sjef for Oljefondet har armlengdes avstand til hedgefondet han eier, AKO Capital.

Tangens eierskap på rundt 78 prosent i det britiskregistrerte fondet er omstridt.

Norges Banks representantskap er bekymret for interessekonflikter grunnet Tangens private formue og eierinteresser.

Flere av fondene selskapet forvalter er også registrert i skatteparadiset Caymanøyene, og representantskapet vil ha avklart om dette er forenlig med Norges Banks krav om åpenhet.

Les også

– Pågår et arbeid for å sikre at det etableres nødvendig avstand

En rekke norske forvaltere har imidlertid tillit til Tangens virksomhet. Til sammen har de plassert milliarder av kroner i flere av Tangens fond på vegne av norske pensjonskunder og fagforeningsmedlemmer.

Det viser en oversikt E24 har utarbeidet, etter å ha gått gjennom en rekke regnskaper og rapporter.

Blant dem som oppgir å ha plassert penger i AKO-fond er forsikrings- og pensjonsselskapet DNB Liv, flere offentlige og private pensjonskasser, fagforeninger og aktører som Norske kvinners sanitetsforening og stiftelsen Fritt ord. E24s oversikt er ikke uttømmende, og det kan også finnes flere norske Tangen-kunder.

De fleste av Tangens norske kunder har satt penger i det irskregistrerte fondet AKO Global Long Only. Flere norske Tangen-kunder har også satt pengene sine i AKO-fond registrert på Caymanøyene, viser E24s oversikt.

Onsdag omtalte E24 at DNB Livsforsikring har vært kunde i et Cayman-registrert AKO-fond i 15 år og er svært fornøyd med avkastningen. I tillegg har også Bergen kommunale pensjonskasse og Agder Energi pensjonskasse plassert penger i AKO-fond registrert på Caymanøyene.

Les også

DNB Liv har vært kunde i Tangen-fond i 15 år: – Svært fornøyd med avkastningen

– Debatten er litt misforstått

Kraftselskapet Agder Energis pensjonskasse har plassert 106 millioner kroner i AKO Fund Limited Long-Short og 125 millioner kroner i AKO Global Long Only, ifølge pensjonskassens årsrapport for 2018.

Det første av disse fondene er registrert på Caymanøyene, opplyser Nicolai Tangen til E24. Norges Bank har fått kritikk fordi Tangen ble ansatt selv om han fortsatt har bånd til skatteparadiser med begrenset innsyn.

– Denne debatten er litt misforstått, sier styreleder Jone Corneliussen i Agder Energi pensjonskasse til E24.

Han påpeker at en rekke internasjonale fond er registrert på Caymanøyene, i Luxembourg eller i andre lignende jurisdiksjoner med gunstige skatteregler.

– Vi har en forpliktelse for våre medlemmer om at de skal få en best mulig pensjon. I spareperioden er vi derfor avhengig av minst mulig dobbeltbeskatning. Hvis pensjonskassen investerer i et fond som ikke er organisert for å ta hensyn til dobbeltbeskatning, blir det mindre igjen til kundene våre, sier Corneliussen.

– Det er også derfor mange fond er registrert i områder Irland, Caymanøyene eller Luxembourg, legger styrelederen i Agder Energis pensjonskasse til.

Les også

Derfor bruker verdens rikeste skatteparadiser

Bergenske pensjonspenger på Caymanøyene

Bergen kommunale pensjonskasse har tidligere plassert 50 millioner kroner i fondet AKO Global Long-Short og over 100 millioner kroner i fondet AKO Europe Long-Short. Ved utgangen av 2019 var den samlede markedsverdien av disse andelene på 246 millioner kroner.

AKO Europe Long-Short er registrert i skatteparadiset Caymanøyene, ifølge Tangen. Administrerende direktør Bjørn Eknes i Bergen kommunale pensjonskasse sier at selskapet ikke tar hensyn til hvor fondene deres er registrert.

– Vi har ikke noe syn på dette. Jeg syns diskusjonen om dette med skatteparadiser har vært litt unyansert. Jeg skjønner ikke at det skal være noe problem for oss hvor fondene vi eier er registrert. Vi rapporterer det vi skal rapportere og har samme forhold til disse fondene som vi har til norske fond, sier Eknes til E24.

– Hva tenker du om kritikken om at slike investeringer kan bidra til å opprettholde skatteparadiser?

– Det at noen kan slippe unna med å ikke rapportere, det kan ikke vi ha på vår agenda. Hvor fondene er registrerer er ikke noe vi vurderer. Vi er først og fremst opptatt av hvordan fondene forvalter ESG og andre hensyn. Hvor de er registrert er vi ikke så opptatt av. Men hvis det kommer på agendaen senere kan det bli aktuelt, sier Eknes.

Les også

Her har Tangens suksessfond satt pengene

DNB Liv er «svært fornøyd»

DNB Livsforsikring er et av Norges største pensjons- og forsikringsselskaper. Selskapet har vært kunde i AKO siden 2005. DNB Liv plasserte opprinnelig 388 millioner kroner i det Cayman-registrerte fondet AKO Fund Limited. Ved utgangen av 2019 hadde denne investeringen steget i verdi til 1,49 milliarder kroner, ifølge DNB Livs årsrapport.

– DNB Liv har vært investert med AKO Capital i 15 år og er svært fornøyd med den avkastningen vi har oppnådd, skriver finansdirektør Truls Tollefsen i DNB Liv i en e-post til E24.

DNB bekrefter at AKO Fund Limited er registrert på Caymanøyene.

– Dette er godt dokumentert og kvalitetssikret fra vår side, slik vi gjør med alle investeringene våre. Når vi velger fondsleverandører er vi opptatt av at de opprettholder krav til internasjonale og norske regelverk knyttet til åpenhet og rapportering og har tilfredsstillende rutiner for oppfølging av AML (anti-money laundering), skriver Tollefsen.

– Videre vurderer vi skattemessige forhold for å sikre at fondets avkastning beskattes på investornivå i henhold til skattereglene i investors hjemland. DNB Liv er skattemessig hjemmehørende i Norge og betaler norsk skatt på avkastning fra våre investeringer, skriver Tollefsen.

Les også

Representantskapet: Bryter ikke alle bånd til AKO-systemet

Flere kommunale penger i AKO

Sandnes kommunale pensjonskasse oppgir at den har plassert 79,8 millioner kroner i det irskregistrerte AKO Global Long Only-fondet ved utgangen av 2019.

Trondheim kommunale pensjonskasse har plassert 250 millioner kroner, også det i AKO Global Long Only. Den bokførte verdien av denne investeringen er på 319 millioner kroner ved utgangen av 2019. Denne investeringen er tidligere omtalt av Adresseavisen.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond forvalter kraftpenger for 15 Agder-kommuner. Dette fondet satt ved utgangen av 2018 på andeler for 34 millioner kroner i AKO Global. Det tilsvarte da 7,6 prosent av AAUKFs portefølje.

Les også

Når man begynner i ny jobb, slutter man helt i den gamle. Det bør også gjelde Nicolai Tangen

Selskapers pensjonskasser er AKO-kunder

Pensjonskassen i ConocoPhillips er trolig en av Tangens største kunder i Norge. I 2019 hadde pensjonskassen andeler på 403 millioner kroner, også de i fondet AKO Global Long Only.

Telegiganten Telenors pensjonskasse hadde plassert 100 millioner kroner i AKO Global-fondet ved utgangen av 2018, viser pensjonskassens regnskapstall.

Kraftselskapet BKKs pensjonskasse har plassert 75 millioner i AKO Global Long Only. Ved utgangen av 2018 hadde denne beholdningen en bokført verdi på 65 millioner kroner, men i løpet av 2019 steg verdien til 88,7 millioner kroner.

Les også

Fellesforbundet kritiserte Tangen: Har selv millioner i Tangen-fond

LO-forbund i AKO

E24 omtalte tidligere i mai at Fellesforbundet har rundt 20 millioner kroner i fondet AKO Global Long Only.

Også andre LO-foreninger har penger i AKO-systemet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund oppgir til E24 å ha rundt 4,8 millioner kroner i det samme fondet.

I tillegg hadde Fagforbundet rundt fire millioner kroner i AKO Global Long Only ved utgangen av 2018, ifølge regnskapet for 2018, som er levert til Brønnøysundregistrene.

Sanitetskvinnene og Fritt ord

Norske kvinners sanitetsforening hadde ved utgangen av 2018 rundt 5,6 millioner kroner i AKO Global Long Only-fondet, ifølge foreningens årsmelding.

Stiftelsen Fritt ord har hatt penger i Tangens fond over flere år. Stiftelsen hadde ved utgangen av 2018 en beholdning på 251 millioner kroner i AKO Capitals fond, fordelt på 185 millioner kroner i AKO Fund Ltd og 66 millioner kroner i AKO Global Ucits Fund, ifølge stiftelsens regnskap.

AKO Fund Limited er registrert på Caymanøyene.

– Vi gjør løpende vurderinger av våre investeringer, både med tanke på etiske og finansielle problemstillinger. Vi har tett dialog med aktørene som forvalter midlene våre, og vi stiller strenge krav til dem. Vi investerer bare i fond som kan garantere oss full åpenhet og transparens, skriver Fritt ords leder Knut Olav Åmås i en melding til E24.

– Vi mener vi kan være trygge på at AKO forvalter våre midler i tråd med de strenge kravene vi har satt. Vi støtter selvsagt ikke bruk av offshore jurisdiksjoner for å tilsløre, hemmeligholde eller unndra skatt. Prosessene som pågår internasjonalt rundt disse for å rydde opp og åpne opp, støtter vi fullt ut, skriver han.

(NB! Artikkelen er rettet. Tidligere ble det feilaktig opplyst at Fritt ord ikke oppga noen AKO-investeringer i 2018).

Publisert: