Regjeringen advarer: Fremtidige generasjoner må betale for økt oljepengebruk

Regjeringen varsler om alvorlige utfordringer hvis ikke oljepengebruken trappes ned. Årets økning i pengebruken minsker forventet avkastning av Oljefondet som årlig kan brukes, med 11 milliarder kroner i alle fremtidige år.

Finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg vil bruke mer oljepenger i år, men understreker viktigheten av å trappe ned etter hvert. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I revidert statsbudsjett anslår regjeringen verdien av Oljefondet til 10.260 milliarder kroner ved inngangen til 2021. Det er 275 milliarder mer enn beregnet i høst, men mager trøst når oljepengebruken må blåses opp på grunn av coronapandemien.

Det er også mindre enn dagens verdi på rundt 10.400 milliarder.

Verdien har økt markant siden i høst, men en stor del av økningen kommer av kraftig kronesvekkelse. Det gir ikke en reell økning av fondets kjøpekraft fordi alle fondets investeringer er i utlandet.

Mer enn inntektene

Oljefondets inntekter kommer nå i større grad fra renter og utbytte (finansinntekter) enn fra direkte oljevirksomhet.

Mens finansinntektene anslås til 258 milliarder kroner i 2020, er netto kontantstrøm fra olje- og gassvirksomhet nedjustert med 147 milliarder kroner til 98 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av lavere olje- og gasspriser.

Den faktiske oljepengebruken er på 480 milliarder kroner slik at netto uttrekk fra fondet blir 382 milliarder kroner. Til sammenligning ble uttrekket i høst anslått til 3,9 milliarder kroner.

Målt i strukturelt korrigerte budsjettunderskuddet, som justerer for utgifter knyttet til gode og dårlige tider i økonomien, er oljepengebruken på 420 milliarder kroner.

Oljepengebruk

Må betales av fremtidige generasjoner

Regjeringen påpeker at det som finansieres i dag, må betales av fremtidige generasjoner gjennom høyere skatter eller lavere offentlig forbruk.

Store uttak fra fondet betyr mindre muligheter for å finansiere budsjettunderskudd over fondet i fremtiden.

Med årets oljepengebruk «reduseres den forventede avkastningen av fondet som årlig kan brukes over offentlige budsjetter, isolert sett, med om lag 11 milliarder kroner i alle fremtidige år», opplyses det.

Over 20 prosent av offentlige utgifter dekkes nå med overføringer fra Statens pensjonsfond utland.

«Dersom vi ikke klarer å trappe ned igjen de midlertidige støtteordningene og får opp veksten og sysselsettingen, kan vi få alvorlige utfordringer med bærekraften i offentlige finanser», advarer regjeringen.

I 2020 legges det opp til en oljepengebruk langt over handlingsregelen.

Sprenger handlingsregelen

Bruken av oljepengene estimeres nå til 4,2 prosent, langt over handlingsregelen på 3 prosent. Men regelen åpner for høyere oljepengebruk i dårlige tider, forutsatt at det brukes mindre i gode tider.

«Veien tilbake til den langsiktige rettesnoren for bruk av oljeinntekter kan bli vanskelig», men ikke desto mindre viktig, minnes det om.

Les også: Økonomer tror ikke krisebudsjettet holder: – Kommer til å sprenges

Handlingsregelen tar utgangspunkt i forventet avkastning av fondet på 3 prosent, men det er ifølge Finansdepartementet nå utsikter til lavere vekst i fondet.

«Allerede før krisen var det ventet at fondet fremover ikke ville vokse like raskt som det har gjort til nå, fordi inntektene fra petroleumsproduksjonen stiger mindre enn før, mens rente- og utbytteinntekter i fondet er blitt en stadig viktigere inntektskilde for fondet.»

Både børs- og oljeprisfall de siste månedene forsterker usikkerheten om det fremtidige bidraget fra Oljefondet, skriver departementet.

Statsbudsjettet
Publisert: