Sprengt kapasitet kan gjøre det vanskelig å få hjelp med «kontantstøtte»

Vanligvis gjør bedriftseiere «masse ubevisste feil» når de rapporterer, ifølge Revisorforeningen, men akkurat nå kan det bli vanskelig å søke profesjonell hjelp fra overbelastede revisorer og regnskapsførere.

OVERBELASTNING: Per Hanstad mener politikerne bør utsette fristene for skattemeldingen og årsregnskapet for å sikre nok kapasitet blant revisorer og regnskapsførere.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Revisorer og regnskapsførere får en viktig rolle når staten skal betale ut milliarder i kontantstøtte til norske bedrifter på svært kort tid.

Skatteetaten har fått hovedansvaret for å organisere ordningen og kontrollere søknadene, men i ettertid må bedriftseiere kunne dokumentere tallene sine med en attest fra revisor eller regnskapsfører.

Direktør Per Hanstad i Revisorforeningen sier at det fortsatt er litt uklart hvilken rolle hans medlemmer skal spille i ordningen.

– Jeg tror ingen vet akkurat hvordan det blir, sier Hanstad.

Men én ting er sikkert. Revisorer og regnskapsførere har allerede mer enn nok å gjøre.

– Det vil nok bli vanskelig å skaffe seg regnskapsfører eller revisor akkurat nå hvis du ikke har det fra før. Det er allerede store forsinkelser på årsregnskaper for 2019 på grunn coronaviruset, sier Hanstad.

Revisorforeningen har derfor foreslått å utsette fristene for skattemeldingen og årsregnskapet. «Situasjonen blir mer og mer prekær for hver dag som går,» skrev foreningen i en e-post til stortingspolitikere i starten av april.

– Vi har forsøkt å få utsatt fristene de siste to ukene, men foreløpig ikke fått gjennomslag hos politikerne. Utsettelser er nødvendig for å sørge for nok kapasitet, sier Hanstad.

Les også

Vanskelig å få oversikt? Her er de økonomiske krisetiltakene

– Masse ubevisste feil

For å få kontantstøtten raskt på plass har politikerne laget en ordning der bedriftseierne i stor grad er ansvarlige for å rapportere inn korrekte tall. Det innebærer en betydelig risiko for juks, men også for at folk gjør ubevisste feil.

Misbruk av ordningen kan føre til sanksjoner eller fengselsstraff.

– De fleste bedrifter vil nok være avhengig av hjelp for i det hele tatt å søke om kontantstøtte, sier Hanstad i Revisorforeningen.

– Det gjøres masse ubevisste feil i normal rapportering, som blir korrigert gjennom revisjon, på grunn av manglende kompetanse på komplekse regler. Det ville vært relativt naivt å tro at det ikke vil bli en del bevisste og ubevisste feil i forbindelse med søknadsprosessen på grunn av mangelfull forståelse av regelverket.

Ett viktig spørsmål er hvor god veiledning det vil være i selve søknadsportalen. Et annet spørsmål, som mange kunder stiller, er hva som kan regnes som faste, uunngåelige kostnader.

– I noen tilfeller er det opplagt, i andre tilfeller er det vanskelig å vite, sier Hanstad.

– En annen stor utfordring er fordelingen av kostnader på ulike måneder. Mange fører løpende regnskap og er ikke så opptatt av akkurat hvordan kostnadene periodiseres. For eksempel kan en bedrift betale forskudd på husleie for tre måneder i januar. Nå vil det bli en fordel å være à jour med regnskapsføringen.

Skattedirektøren: – Få opplysninger som skal inn

Skatteetaten har jobbet «ganske intenst» gjennom påsken for å få ferdig kontantstøtteordningen til 17. april. Mellom 250 og 300 personer vil jobbe med ordningen når den kommer i drift.

Skattedirektør Hans Christian Holte sitter også med inntrykket av at mange gjør ubevisste feil i den vanlige rapporteringen sin.

– Forhåpentligvis er ordningen oversiktlig. Det er få opplysninger som skal inn her, og siden det er så enkelt har jeg en forventning om at det ikke blir gjort så mange ubevisste feil i forbindelse med denne ordningen, sier Holte til E24.

KONTROLL: Skattedirektør Hans Christian Holte og Skatteetaten jobber intenst for å få organisert kontantstøtten til bedriftene.

Skattedirektøren ønsker ikke å gå i detalj på hvordan de velger ut hvem som tas ut til etterkontroller, men sier:

– Vi jobber ut fra der vi tror risikoen kan ligge. Det kan dreie seg om bestemte bransjer, deler av bransjer, type virksomhet og opplysningene som er meldt inn. Ofte er det en kombinasjon av dette.

Hanstad i Revisorforeningen sier at det er «ekstremt viktig med god kontroll i etterkant». Han tror ikke attestene i seg selv vil være en kjempestor jobb siden det finnes gode, elektroniske løsninger på for eksempel skattemeldingen.

– Tidsbruken kommer litt an på størrelsen på virksomheten, men for små- og mellomstore bedrifter skal det ikke være for problematisk. Men hvis 150.000 virksomheter søker, må det selvfølgelig gjøres en jobb på toppen av årsregnskapene for i fjor.

Publisert: