SAS opplevde et passasjerfall på 59,7 prosent i mars

SAS tok kapasiteten sin kraftig ned i mars i møte med corona-krisen, men passasjerfallet var enda kraftigere. Billettinntektene er mer enn halvert og selskapet flyr nå ikke lenger internasjonale ruter.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

De ferske trafikktallene fra SAS for mars måned ble sluppet tirsdag. Det var ventet en kraftig nedgang i antall passasjerer og trafikken som følge av coronaviruset og de utallige reiserestriksjonene som er innført.

I rapporten kommer det frem at «nesten 11.000» ansatte i SAS nå er permittert. «Vi har også varslet permanent overtallighet for rundt 120 stillinger i Sverige», skriver selskapet videre.

Trafikktallene viser at kapasiteten (målt i tilgjengelige setekilometer) ble redusert med 45,4 prosent, samtidig som trafikken (målt i antall passasjerkilometer) falt med 62 prosent.

Dermed falt fyllingsgraden (hvor fulle flyene var i snitt) med 21,8 prosentpoeng til 49,6 prosent.

Antallet passasjerer endte på 1,02 million, tilsvarende et fall på 59,7 prosent. Ser man på inndelingen av passasjerene så var 995.000 passasjerer på rutefly og 25.000 på charter.

– Situasjonen i luftfarten nå er ekstrem. I vår historie har vi aldri opplevd lignende og i forrige uke var det første gang siden andre verdenskrig at vi ikke hadde noen oppsatte internasjonale flyginger i rutetabellen, sier finansdirektør Torbjørn Wist i SAS til E24 om situasjonen nå.

Det eneste selskapet flyr nå er noen få ruter i Norge og Sverige, og norske myndigheter betaler SAS, Widerøe og Norwegian for å opprettholde et minimumstilbudet i landet.

For å beregne billettinntektene til SAS kan man gange opp yield med trafikken. Da får man billettinntekter før inntekter fra cargo, bonusprogram og ombordsalg er medregnet.

Inntjeningen per passasjer (yield) økte med 3,7 prosent nominelt og 4,1 prosent valutajustert til 1,02 svenske kroner per passasjerkilometer.

I mars endte billettinntektene dermed på 1,2 milliarder svenske kroner, basert på de foreløpige tallene fra SAS. Det er mer enn halvert fra 3,06 milliarder svenske kroner på samme tid i fjor.

Børsmelding med trafikktall for mars – SAS

Frykt, press på kassen og sikringskontrakter

SAS har i årene etter krisehøsten 2012 innført en rekke tiltak for å snu utviklingen og selskapet har gjennom år vist at de klarer å levere overskudd i et marked med tøff konkurranse.

Dette hjelper imidlertid lite når coronaviruset slo til og fikk myndigheter verden over til å innføre strenge reisebegrensninger.

SAS avsluttet sitt første kvartal i januar (SAS har avvikende regnskapsår) med 6,6 milliarder svenske kroner i kontantbeholdning og en tilgjengelig kreditt på 2,88 milliarder.

Selskapet hadde en såkalt «finansiell beredskap» på 32 prosent, som måler den totale summen av kontantbeholdningen og tilgjengelig kreditt opp mot årlige faste kostnader. Selv om nesten alle de om lag 10.000 ansatte i SAS er permittert, mange fly er satt på bakken og diverse tiltak er innført for å spare penger, så renner penger likevel jevnt og trutt ut:

– Vi har fortsatt store kostnader og det presser vår likviditet, sier Torbjørn Wist.

Selskapet har laget ulike scenarioer internt for hvordan man skal få trafikken opp å gå igjen når denne krisen en gang er over. Men det vil også påløpe kostnader, gjennom at man må trappe opp hele maskineriet igjen og fordi man regner med at de første flygingene vil være relativt tomme før passasjerene kommer tilbake for fullt.

– Det vil ta tid å bygge seg opp igjen og det kan se ut som frykten til tider har spredt seg raskere enn viruset, sier Wist.

Et tall SAS foreløpig ikke går ut med er hva selskapet har tapt på drivstoffsikring hittil i år. Selskapet opplyser til E24 at denne oversikten først kommer i kvartalsrapporten.

Den forrige kvartalsrapporten viser imidlertid at selskapet hadde sikret 65 prosent av forventet drivstofforbruk de neste 12 månedene på 642 dollar per tonn – langt over dagens prisnivå. Oljeprisen har i samme periode blitt nesten halvert.

For andre kvartal (februar – april) hadde selskapet sikret oppsiden med 96 prosent på 659 dollar og nedsiden med 87 prosent til 613 dollar per tonn.

Hva kostnaden blir for SAS er ikke endelig avklart, men det er trolig snakk om et betydelig tap. Da Norwegian offentliggjorde sine trafikktall mandag denne uken kom det frem at selskapet i første kvartal hadde et urealisert tap på drivstoffsikring på over en milliard kroner.

Finansdirektør Torbjørn Wist i SAS. Arkivbilde

Venter fortsatt på svensk og dansk garanti

De skandinaviske regjeringene har lansert en rekke ulike tiltak for å redde flyselskapene fra konkurs. I Norge har flyselskapene fått kutt i Avinor-avgiftene fra 13. mars til 30. juni, mens flypassasjeravgiften kuttes fra 1. januar til 31. oktober. I tillegg får flyselskapene også nytte av endringer i permitteringsregler og arbeidsgiveravgift på linje med andre bedrifter.

I Norge har SAS fått tilbud om en statsgaranti på 1,5 milliarder kroner, som ESA nå har godkjent. Wist vil ikke gå i detaljer om hva bankene vil gi selskapet av lån eller hva SAS kommer til å gjøre.

– Hva er status for den svenske og danske garantien dere har blitt lovet, har dere fått noe penger?

– Den svenske og danske garantiteksten er fortsatt ikke på plass. Kravet om sikkerhet er krevende, fordi i vår bransje er det slik at flyene er bundet opp i eksisterende finansieringer allerede, sier Wist.

Hans budskap til myndighetene er klart:

– Man er nå i en situasjon der luftfarten – som er svært viktig for infrastrukturen i Skandinavia – er presset. Det er ekstremt viktig å sikre dem og det er et myndighetsansvar ettersom det er myndighetene som har påført bransjen disse restriksjonene, sier Wist og fortsetter:

– Derfor er dette et veivalg for myndighetene, med tanke på hva slags infrastruktur man vil ha etter dette. Uten denne infrastrukturen vil det ta enda lengre tid for store deler av næringslivet å komme seg igjen etter denne krisen.

Regner man med den annonserte lånegarantien i Sverige og Danmark på til sammen 3,0 milliarder svenske kroner og den norske på 1,5 milliarder kroner, er man oppe i en garantipakke på 4,6 milliarder norske kroner.

– Vi er glade for at Danmark, Sverige og Norge har gitt noe finansiell støtte, men de øremerkede beløpene vil ikke være nok til å sikre kritisk infrastruktur hvis situasjonen vedvarer, sier SAS-sjef Rickard Gustafson i trafikkrapporten.

Publisert: