Anniken Hauglie skal lede norsk oljebransje: – All grunn til å være bekymret for oljeprisen

Oljenæringens nye talsperson og topplobbyist har allerede mye erfaring med å håndtere urolighetene som oppsto under den forrige oljebremsen. Anniken Hauglie mener bransjen denne gang er bedre rustet til å møte den nye dobbeltkrisen som nå har rammet Olje-Norge.

Anniken Hauglie er utpekt som ny sjef i Norsk Olje og Gass. Det er fortsatt ikke avklart hvor lenge karantenen hennes blir fra jobbe som arbeidsminister, og derfor når hun kan starte i den nye jobben.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Det er all grunn til å være bekymret for oljeprisen, både for landet som helhet og for næringen. Hele næringen har vært gjennom en tøff krise under det forrige prisfallet, så det er i alles interesse at prisen kommer opp igjen på et høyere nivå, sier Anniken Hauglie og legger til

– Det er ikke noen tvil om at det er en veldig krevende tid for bransjen.

Tirsdag ble det kjent at hun er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk Olje og Gass – den mektige arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for den norske oljenæringen.

Akkurat når hun starter i den nye jobben er fortsatt uklart, for først må den statlige Karantenenemnda avgjøre hvor lang tid det må gå fra hun sluttet som arbeidsminister til hun får begynne i den nye jobben.

Men hva som hun møter i den nye jobben er langt mer klart.

For det første står Olje-Norge nå i en alvorlig krise, der man både skal bekjempe coronaviruset og håndtere en kriselav oljepris på samme tid.

Oljeprisen har denne uken vært helt nede i 21,64 dollar på det laveste – noe som er et prisnivå vi ikke har sett på 18 år.

Oljeselskaper internasjonalt og i Norge, som ExxonMobil, Equinor, Shell, Okea, Aker BP og Lundin, er bare noen av mange som har varslet betydelige kutt i alt fra utbytter til investeringsbudsjetter og andre kostnader.

– For det første må jeg gratulere henne med ny jobb og ønske velkommen til Norges mest spennende bransje. Samtidig er det jo litt synd at starten hennes skulle skje i en slik alvorlig situasjon som vi er i nå, sier Frode Alfheim, leder i LO-forbundet Industri Energi.

Industri Energi-lederen forteller om en dyster situasjon i oljenæringen nå.

– Vi blir straffet dobbelt nå, sier Alfheim og fortsetter:

– Det er armer og bein nå, men skal både bekjempe et virus samtidig som hjulene skal gå rundt. Dette er en ekstremt viktig bransje for Norge og det er pengene som vi har tjent i oljen før som nå gjør det mulig for oss som samfunn å ta kraftfulle grep, sier Alfheim. 

Han sier nå at hans klare budskap til næringen er at man må klare å unngå oppsigelser i denne krisen, satse motsyklisk og sørge for at rekrutteringen og kompetansen opprettholdes.

Les også

Anniken Hauglie blir ny sjef i Norsk olje og gass

– Jeg tror kanskje man er bedre rustet nå

Anniken Hauglie sier hun ikke brukte mye tid før hun takket ja til tilbudet om å lede Norsk Olje og Gass.

– Olje og gass er en av våre aller viktigste næringer, både når det gjelder inntekter til statskassen – som vi skal være glad for i disse dager – at den skaper arbeidsplasser over hele landet og den teknologiutviklingen som bransjen står for. Det er et stort privilegium å få lede og representere bransjen, sier Hauglie.

Hauglie sier hun først skal bruke tid på å bli kjent med de ansatte i Norsk Olje og Gass, og ikke minst medlemmene, før hun kaster seg inn i nye arbeidsoppgaver for fullt.

Hun har også kjennskap til bransjen gjennom jobben som arbeidsminister, der hun hadde ansvaret for Petroleumstilsynet, som ligger under hennes gamle departement.

– Jeg ble godt kjent med partene i næringen, sier Hauglie, som også måtte håndtere all diskusjonen om sikkerheten på norsk sokkel og kritikken mot Petroleumstilsynet.

– Det var mye uro i den forrige runden da oljeprisen sank. Men jeg opplevde at man i trepartssamarbeidet fant mange gode løsninger. Jeg tror man kanskje er bedre rustet nå fordi man tok en del grep den gangen, sier Hauglie, og legger til at hun ser frem til å jobbe med partene nå, selv om hun er i en annen rolle.

Frode Alheim representerer den største fagforeningen på norsk sokkel og gir Hauglie gode skussmål.

Hauglie hadde nemlig som arbeidsminister ansvaret for Petroleumstilsynet og Industri Energi-lederen forteller at de samarbeidet godt under oljebremsen – da oljenæringen nedbemannet og mange var bekymret for sikkerheten.

– Anniken har gjort mye bra og hun kjenner nok spesielt godt til HMS-delen av bransjen. De erfaringene og arbeidet må hun huske på i sin nye jobb, sier Alfheim.

– Jeg har ikke glemt det. Det jeg lærte som arbeidsminister er at et godt trepartssamarbeid står på skuldrene til et godt topartssamarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Det skal jeg gjøre mitt beste for å bidra til. Jeg tror også det er en styrke for konkurranseevnen til næringen at vi har et godt forhold, sier Hauglie.

Tror klimadebatten blir viktig

– Hvilke saker vil du først og fremst kaste deg over når du begynner i jobben?

– Det aller første jeg skal gjøre er å bli kjent med organisasjonen og medlemmene jeg skal representere. For det er deres interesser jeg skal ivareta, sier Hauglie og fortsetter:

– Det er ikke tvil om at det grønne skiftet og grønn vekst blir viktig fremover, men jeg mener at næringen skal være en del av løsningen og den har noen fortrinn med at den driver sikkert og miljømessig ved å ha kuttet mye utslipp allerede.

– Vil du være en like profilert som din forgjenger? 

– Jeg skal delta i samfunnsdebatten, men min fremste jobb er å snakke medlemmene sak og ivareta deres interesser og sikre deres rammebetingelser. Vi skal jobbe for å sikre at den forblir den gode bransjen den er, sier Hauglie.

– Er du forberedt på steile debatter, det er jo mange i blant annet miljøbevegelsen som vil ha minst mulig fra den næringen du skal representere?

– Jeg er ikke redd for å ta en debatt og stå i en storm, men det er en del av det å skulle representere en næring. Da må man stå i stormer av og til, men det tror jeg skal gå bra. 

Publisert: