Representantskapet: Bryter ikke alle bånd til AKO-systemet

Norges Banks representantskap mener det er «uheldig» at interessekonflikter mellom Nicolai Tangen og Norges Bank ikke var avklart før ansettelsen.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Norges Banks representantskap har kommet med sin konklusjon etter å ha behandlet ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

I et brev til Hovedstyret i sentralbanken mener representantskapet at det er «svært uheldig» at det gis inntrykk av at Tangen bryter alle bånd med AKO-systemet, samtidig som han fortsetter som hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital.

Videre trekker representantskapet frem at advokatforbindelsen også gir uttrykk for at «100 prosent skattefritak for gaver» til Tangens veldedige organisasjon AKO Foundation er «vesentlig for organiseringen fremover».

«Representantskapet mener disse forhold viser at Tangen ikke bryter alle bånd til AKO-systemet», skriver et enstemmig representantskap i sitt brev.

Mener Norges Bank brøt retningslinjer

Norges Bank har fått kritikk og erkjent at Tangen burde vært oppført tidligere på den offentlige søkerlisten. E24/Aftenposten har tidligere omtalt hvordan Tangen ikke ble oppført på søkerlisten før 23. mars, dagen før Hovedstyret i sentralbanken ansatte han.

«Etter representantskapets mening har ikke Norges Bank håndtert åpenhet om søkerlisten på en slik måte som burde kunne forventes,» skriver representantskapet.

Norges Bank får samtidig beskjed om at representantskapet forventer at sentralbanken i fremtiden må ivareta offentlighetens krav og forventninger til slike prosesser bedre, og særlig i situasjoner der man ansetter i en «så viktig stilling» som oljefondssjef.

Representantskapet trekker også frem at et av formålene i Norges Banks Retningslinjer for rekruttering er at «alle rekrutteringer skal være åpne og reelle samt bidra til mangfold».

«På bakgrunn av fremgangsmåten i denne saken mener representantskapet at retningslinjene ikke er fulgt», skriver representantskapet i brevet.

Uoversiktlig

Representantskapet skriver også at Norges Banks sett av etiske retningslinjer fremstår uoversiktlig i praksis. Dette er retningslinjene nåværende oljefondssjef Yngve Slyngstad skulle forholde seg til i forbindelse med det omtalte seminaret «Back to University».

Slyngstad har tidligere beklaget at han benyttet seg av Tangens privatfly, og Norges Bank besluttet i slutten av april at de skulle betale for Slyngstads opphold.

«Ledere og medarbeidere må ha klare og entydige regler for hva som er akseptabelt i alminnelige arbeidssituasjoner som reiser, deltagelse på seminarer med videre. Det må settes tydelige grenser for hva som kan aksepteres og hva som ikke kan mottas.»

Videre gjøres det klart at Representantskapet mener dette må gjelde alle former for kontakt med forretningsforbindelser, virksomheter, personer og organisasjoner. Det oppfordres samtidig til at Norges Bank må gå inn for full åpenhet om det fullstendige etiske rammeverket, for at også allmennheten skal vite hva som gjelder for landets sentralbank.

«Representantskapet observerer at dette er praksis hos flere andre norske virksomheter av samfunnsmessig betydning og med stor grad av internasjonal aktivitet.»

Hovedstyret får også kritikk for ikke å ha vært tydeligere på om kostnadsdekning av Slyngstads deltagelse på seminaret, var i strid med sentralbankens etiske retningslinjer.

Hele brevet fra Representantskapet
Publisert: