38 politikere får økt skatt for pendlerboligsakene

38 politikere får økt skatt etter Skatteetatens kontroll av pendlerboligsakene. Statsministerens kontor må etterbetale 195.000 kroner i arbeidsgiveravgift.

Skatteetaten er nå ferdig med sine kontroller av politikere i den såkalte pendlerboligsaken.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Skatteetaten mener politikerne skulle ha skattet av 8,7 millioner kroner mer enn det som ble innberettet og har bestemt at både Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) må etterbetale arbeidsgiveravgift.

I tillegg må 38 politikere betale mer i skatt, og i elleve av sakene er det fattet vedtak om tilleggsskatt. Til sammen er 290 politikere er kontrollert.

– Dette er veldig alvorlig. Vi er avhengig av tillit til politikerne og tillit til at ordninger som bruker fellesskapets penger, er innafor og i tråd med regelverket, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Han vil ikke svare på om SMK og Stortinget har misforstått regelverket.

Skatteetaten krever 195.889 kroner ekstra fra SMK i arbeidsgiveravgift, opplyser SMK til VG.

Både SMK og Stortinget har ment at Skatteetaten tolker reglene for strengt. SMK vil onsdag ikke svare på om de vil følge vedtaket.

Les også

– Fordømmelsen med å flytte til Sveits er blitt mindre

Varsel i juni

De såkalte pendlerboligsakene startet med at Aftenposten høsten 2021 avslørte at daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde fått pendlerbolig ved å ha adresse hjemme hos foreldrene. Det førte til at Ropstad trakk seg som KrF-leder og statsråd.

Senere er det kommet flere lignende saker om andre politikere. Hadia Tajik gikk av både som nestleder i Ap og som statsråd i kjølvannet av avsløringene, mens Eva Kristin Hansen (Ap) gikk av som stortingspresident.

Skatteetaten sendte i juni i år ut varsel om skattekrav til en rekke politikere.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, SV-politikerne Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård, og tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) bekreftet da å ha mottatt varsel, skriver Aftenposten.

Økt skatt for Trettebergstuen

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) er blant dem som nå må betale mer i skatt. Hun har fått et krav på i underkant av 100.000 kroner, opplyser hun til NRK.

De tre SV-politikerne har fått økt skatt, men ikke tilleggsskatt, opplyser partiets kommunikasjonssjef Siri Gjørtz.

Saken mot fire politikere er lagt bort. Blant dem er Høyre-nestleder Tina Bru, opplyser Bru selv til VG.

I tillegg er grunnlaget for økt arbeidsgiveravgift for Stortinget og SMK 3,6 millioner kroner mindre enn varslet i juni. Årsaken er at Skatteetaten har fått nye opplysninger i sakene.

– Det er ikke uvanlig i kontrollsaker, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen bekrefter overfor Aftenposten at han får straffeskatt på grunn av saken.

– Jeg synes dette er veldig ubehagelig. Men jeg har vært statsråd og håndtert saker i kjølvannet av Nav-skandalen. Det setter ting litt i perspektiv. Det er ikke synd på meg, sier Isaksen til avisen.

Torbjørn Røe Isaksen jobber som samfunnsredaktør i E24.

Presidentskapet på Stortinget og de parlamentariske lederne skal ha møte om Skatteetatens vedtak så snart som mulig, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

– Så vil vi komme tilbake så fort som mulig etter det. Jeg har ikke hatt tid til å gå gjennom detaljene, sier han til NRK.

På spørsmål om politikere som har mottatt krav, bør være åpne om dette, viser Gharahkhani til at det dreier seg om personsensitive opplysninger.

– Noen har valgt å være åpne, andre ikke. Fra Stortingets side vil vi offentliggjøre det vi kan offentliggjøre, sier han.

Skatteskandale

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller saken en skatteskandale. Han reagerer på det han kaller en «aktivistisk rolle» fra Stortinget og SMK og oppfordrer dem om å følge Skatteetatens vedtak.

Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle, men en spesialbestemmelse gir politikere mulighet til å beholde det skattemessige bostedet de hadde før de tiltrådte. Kravet til merkostnader for retten til skattefri pendlerbolig like for disse som for arbeidstakere.

– Spesialregelen om bosted er det opp til politikerne å vurdere, men vi vil i vår dialog med Finansdepartementet belyse dette, sier skattedirektøren.

Skatteetaten skal se på hvordan de kan gi enda tydeligere informasjon og veiledning om pendlerreglene, og Funnemark varsler at Skatteetaten fremover skal følge nøye med på slike saker.

– Vi vil følge opp med etterkontroller av Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor, hvis vi ser at det er behov for det, sier hun.

Publisert: