Bøndene fikk innfridd kravene – men strømregningen må vente

Jordbruket kompenseres med 754 millioner kroner for økte kostnader etter at partene kom til enighet i tilleggsforhandlingene. Økte strømpriser omfattes ikke.

Landbruks- og matminister Sandra Borch
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Bondeorganisasjonene og staten har i høst forhandlet om kompensasjon til bøndene på grunn av en kraftig prisøkning på kunstgjødsel og andre varer.

Torsdag ble partene enige om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner over budsjett. Beløpet tilsvarer jordbrukets krav.

– Vi har en kraftig kostnadsvekst som svekker bondens økonomi, som også påvirker vår evne til å produsere mat. Uten denne kompensasjonen ville inntekten til bonden sakket enda mer akterut, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Ser på strømprisene senere

Bøndenes krav om at økte strømpriser også måtte kompenseres, fikk de derimot ikke gjennomslag for.

– Vi løftet inn økningen i strømpriser på nytt da forhandlingene kom i gang igjen med ny regjering. Det var ikke mulig å få til, men vi har fått en avtale om at det skal vurderes særskilt i vårens jordbruksoppgjør. Det blir svært viktig, sier Gimming.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier avtalen om kompensasjon er et viktig resultat for norsk matproduksjon.

Det var i sommer at bøndene la fram krav om nye forhandlinger etter at prisene på kunstgjødsel og andre varer skjøt i været. Forhandlingene kom i gang i august, men ble satt på pause i september da det ble klart at en ny regjering skulle ta over. Forhandlingene ble tatt opp igjen tirsdag 19. oktober.

Kompensasjonen blir utbetalt i februar neste år som en del av den ordinære utbetalingen av produksjonstilskudd.

– Ble hørt

Gimming og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, mener det var viktig at forhandlingene kom i mål raskt.

– Vi er positive til at den nye regjeringen deler virkelighetsoppfatningen med jordbruket. Jordbruket har vært tydelige på å vise alvoret i situasjonen, og vi opplever at vi har blitt hørt, sier Hoff.

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, mener regjeringen deler bøndenes virkelighetsoppfatning og opplever at deres krav er blitt hørt. Foto: Torstein Bøe / NTB

I juni vedtok Stortinget en inntektsvekst på 18.700 kroner per årsverk for jordbruket, men kostnadsøkningene har allerede spist opp dette.

– Inntektsveksten er fortsatt svært usikker selv med denne kostnadskompensasjonen. Med en anstrengt økonomi i jordbruket, var dette helt nødvendig å få på plass nå, sier Hoff.

Borch glad for enighet

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier seg fornøyd med at partene på kort tid har kommet til enighet.

Hun sier man vil ta opp tråden igjen angående strømprisene i jordbruksoppgjøret til våren. Da vil det foreligge et fullstendig grunnlagsmateriale, og man vil kunne vurdere hvor stor kostnadsveksten har vært både for gjødsel og bygningsmateriale, men også for strøm.

– Dette har vært en lang prosess – fra jordbruket leverte sitt krav om tilleggsforhandlinger til den forrige regjeringen som ikke greide å lande en løsning, sier Borch.

– Denne regjeringa anerkjenner at kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer er en ekstraordinær situasjon for jordbruket. Vi viser med dette at vi sammen tar ansvar for norsk matproduksjon, sier landbruks- og matministeren.

Avtalen presiserer at om lag to tredeler av jordbrukets inntekter er markedsinntekter. En økning her vil også ha betydning for det samlede resultatet, presiserer hun.

– Jordbruket lever i hovedsak av inntekter fra markedet. I den situasjonen vi nå står i, forventer jeg at hele verdikjeden er med og tar ansvar for de økte kostnadene hos bøndene. Jeg vil ta initiativ til møter med flere aktører i verdikjeden der dette blir tema, sier Borch.

Publisert: