Kjempet mot vindkraft i hyttekommunen – kan få saken på eget bord

Den nye olje- og energiministeren Marte Mjøs Persen (Ap) har tidligere holdt appell og deltatt på demonstrasjon mot vindmølleutbygging i kommunen der hun har hytte. Nå ligger et nytt konsesjonssystem for vindkraft på hennes bord.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har tidligere engasjert seg sterkt mot utbygging av vindkraft. Her under et besøk på Fosen hvor to vindkraftanlegg kan bli revet etter at en dom fra Høyesterett slo fast at at vedtakene og konsesjonene som ble gitt, var ugyldige.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Jeg har lyst til å si mitt tydelige budskap: At vi sier nei til vindkraft her i disse fjellene, sa Marte Mjøs Persen på scenen under en vindkraftdemonstrasjon i mai i år.

På det tidspunktet var Persen ordfører i Bergen, og engasjerte seg i kampen mot vindkraft i området Stølsheimen i Vestland fylke, som ligger ved Stordalen hvor Persen og mannen kjøpte hytte i 2010.

Rettelse: Området ble tidligere omtalt ved feil navn. Saken er rettet 6. desember kl. 8.48.

Under appellen på arrangementet med bakgrunnsslagordet Mobilisering mot Vindindustri i Bjørn-west fjellene, takket Persen de oppmøtte for engasjementet og sa hun var glad for at «vi står sammen i kampen mot vindkraft i disse fantastiske fjellene».

– Vi snakker tross alt ikke om en vindpark som de som er for vindkraft, ofte gjør. Vindpark sier de så fint, men det er snakk om industriparker i fjellområdene våre, sa Persen.

Persen har tidligere uttalt seg negativt om vindkraft og omtalte det som «dårlig distriktspolitikk» til Bergens Tidende i fjor.

Nå er Persen Norges olje- og energiminister, og ansvaret for utbygging av vindkraft, ligger på hennes bord.

Marte Mjøs Persen fikk applaus av vindkraftmotstandere etter en engasjert appell på en vindkraftmarkering i Masfjordfjellene i mai i år.

Mer vind, til land og til havs

Støre-regjeringen har programfestet at de vil «tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept».

– Vi kommer oss ikke unna uten mer vind, til land og til havs, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide til E24 tidligere i år på spørsmål om hvordan Norge skal nå ambisiøse klimakuttmål og samtidig møte et økende kraftbehov.

Etter store vindkraftdemonstrasjoner og protester i flere deler av landet de siste årene, har vindkraftutbygging nærmest stoppet opp. Det er få reelle prosjekter igjen i konsesjonssystemet, og det kan føre til at utbyggingen stanser opp fra 2022.

Regjeringen har foreslått å gå gjennom konsesjonssystemet for utbygging av vindkraft på nytt, og i mellomtiden behandles ingen konsesjonssøknader.

Et av vindkraftprosjektene som har stått bom stille hos NVE, er Hordavind-anlegget i fjellene mellom Bergen og Sognefjorden – spådd til å kunne bli et av Europas største med mellom 200 og 250 vindturbiner. Anlegget kan produsere det årlige strømforbruket til rundt 300.000 husholdninger, ifølge vindkraftselskapet Norsk Vind.

Det er dette anlegget som Marte Mjøs Persen har kjempet mot. Sier NVE ja, vil prosjektet gå videre til Persens bord.

– Det heter så pent vindkraftparker. Sannheten er at det er industriområder. Og et industriområde hører ikke hjemme i et sårbart fjellområde, sa Marte Mjøs Persen til BT i fjor høst.

Har ikke erklært seg inhabil

Til nå har det ikke vært saker i Olje- og energidepartementet hvor Persen har erklært seg inhabil eller bedt om bistand til å vurdere sin habilitet, opplyser departementet til E24.

Det er Persen selv på eget initiativ som skal gjøre embetsverket oppmerksom på forhold som gjør at hun er eller kan være inhabil i behandlingen av en sak.

– Jeg har ikke tidligere demonstrert mot vindmøller. Jeg har holdt en appell, i likhet med alle listetopper i Hordaland på ett arrangement i valgkampen nå i høst, hvor vi gjorde rede for partienes syn. Jeg for Ap i Hordaland, sier Persen til E24 i en e-post.

– Som olje- og energiminister vil jeg styre vindkraftutbyggingen i tråd med regjeringens politikk. Vi vil tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept, samtidig som vi tar behørig hensyn til å ivareta viktige naturverdier, sier hun.

– Har du vurdert å be om bistand eller erklære deg selv som inhabil i enkelte vindkraftsaker?

– Jeg har ikke vært involvert i saker der jeg har vært i tvil om min egen habilitet så langt, så dette har foreløpig ikke vært aktuelt, svarer Persen.

Hun mener en politiker ikke blir inhabil av å ha uttrykt politiske syn på et saksområde.

Vannkraft og havvind som løsninger

Persen har tidligere bakgrunn som nestleder i partiet Rød Valgallianse (RV). Hun meldte seg ut da RV slo seg sammen med Arbeidernes kommunistparti og ble til dagens Rødt. Siden 2008 har hun vært medlem av Arbeiderpartiet.

Til Stavanger Aftenblad / E24 sa hun at en av de største oppgavene hun får som olje- og energiminister, blir å redusere klimagassutslippene.

– Samtidig er det viktig å ivareta arbeidsplassene innenfor olje- og gassnæringen. De er viktige i overgangen fra fossil til fornybar energi, sa Persen.

Mens klima- og oljeminister Espen Barth Eide trekker frem vindkraft på land som en av løsningene på klima- og kraftkrisen, har Persen trukket frem havvind, og opprustning og effektivisering av vannkraftverk, som mulige løsninger.

Publisert: