Sjeføkonomer om inflasjonstallene: – Ligger an til nytt dobbelt rentehopp

Kjerneinflasjonen - som Norges Bank bruker som styringsmål - øker til «superhøyt» nivå. Nå tror ekspertene på dobbelt rentehopp i august, og kanskje også i september.

Kjersti Haugland spår nye rentehopp i august og september.
Publisert: Publisert:

Prisveksten i Norge landet på 6,8 prosent i juli målt mot samme måned i fjor, viser ferske tall fra SSB.

Kjerneinflasjonen, som måler prisveksten utenom strøm og avgiftsendringer, ligger samtidig på 4,5 prosent. Det er det høyeste som er registrert siden man begynte å måle dette i 2001.

– Inflasjonstrykket er klart høyere enn hva Norges Bank hadde ventet seg. Dette taler klart i favør av en halv prosentpoeng renteoppgang i august, og kanskje også i september, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Kjetil Olsen i Nordea skriver i en oppdatering at kjerneinflasjonen nå er på «superhøyt nivå». Han spår også rentehopp på en halv prosent etter dagens tallslipp.

På forhånd hadde analytikerne ventet at inflasjonen skulle lande på 6,3 prosent for juli, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg. Det er det samme, høye nivået som inflasjonen kom inn på i juni.

Kanskje dobbelt rentehopp i september

Kjersti Haugland i DNB peker på at kjerneinflasjonen - som er Norges Banks foretrukne inflasjonsmål - økte med 4,5 prosent i juli. Dette er vesentlig mye høyere enn Norges Banks eget anslag på 3,2 prosent.

– Det er viktig at Norges Bank har med seg at rentevåpenet er særlig slagkraftig i Norge, hvor husholdningene er tungt forgjeldet, sier hun videre.

Høyere priser på matvarer, drivstoff og strøm er noe av det som har drevet prisveksten de siste månedene, men økningen i inflasjonen har samtidig vært bredt forankret.

Prisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte med 10,4 prosent fra juli i fjor til juli i år.

Fra juni til juli i år økte matprisene med 7,6 prosent. Det henger blant annet sammen med at dagligvareleverandørene justerer prisene sine 1. juli.

Les også

Dagligvaretopper: – Aldri sett tilsvarende prisøkninger

Sjeføkonomen sier DNB Markets på forhånd hadde forventet en prisvekst på matvarer på rundt 5 prosent - noe hun karakteriserer som “en uvanlig høy prisvekst”.

– Nå ser vi at matvareprisene øker enda kraftigere enn forventet. I tillegg er det flere varer og tjenester som øker uvanlig mye - som møbler og husholdningsartikler, sier hun.

– Bekymringsfull høy prisvekst

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, sier at dagens tall er høyere enn det de hadde forventet på forhånd.

– Dette blir vanskelig for Norges Bank å bare feie dette under teppet. Jeg tror det hvert fall blir en dobbelt renteheving nå i august, sier han.

Hov trekker også frem det store spriket i anslagene til Norges Bank og de faktiske tallene som kom i dag.

– Man snakker nå om en bred prisoppgang over hele linjen. Norges Bank har snakket om en renteheving på 0,25 prosent i august, men nå legges det opp til hvert fall det dobbelte.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, sier at dagens inflasjonstall legger opp til et dobbelt rentehopp i august.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, er enig i at dagens tall legger opp til en dobbelt renteheving på neste rentemøte i sentralbanken.

– Det vi ser er en bekymringsfull høy prisvekst. Den er betydelig høyere enn Norges banks egne prognoser. Her ligger det an til et nytt dobbelt rentehopp, sier hun.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, sier prisveksten er bekymringsfull høy.

Holvik trekker spesielt frem kjerneinflasjonen som spesielt bekymringsverdig.

– Vi ser at det er en veldig bred høy kjerneinflasjon. Det som er bekymringsverdig er at det rammer små og mellomstore bedrifter. De vil måtte øke prisene og da vil utviklingen fortsette, sier Holvik.

Rentehevinger i vente

Norges Bank har satt opp renten flere ganger siden i fjor høst, og kampen for å dempe en stadig økende prisvekst har blitt den fremste oppgaven for sentralbanker mange steder i verden i år.

Inflasjonsmålet til Norges Bank ligger på to prosent, på lik linje med mange andre sentralbanker.

Les også

Derfor skal renten opp

Det er kjerneinflasjonen Norges Bank normalt ser mest på når renten settes, blant annet fordi strømprisene kan svinge mye. Kjerneinflasjonen kom inn godt over Norges Banks eget anslag på 3,2 prosent.

Styringsrenten i Norge ligger nå på 1,25 prosent, etter rentehevingen på 0,5 prosentpoeng i juni.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache så da for seg at det blir rentehevinger på 0,25 prosentpoeng på alle de fire rentemøtene som er igjen i 2022. Torsdag neste uke blir det klart om Norges Bank fortsetter å heve rente, når rentebeslutningen kommer.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: