Årsaken til de to svært forskjellige tallene er at oljefondet i 2014 endret metoden som brukes for å plassere aksjer og obligasjoner i de forskjellige landene. Det betyr at nesten alle skatteparadiser forsvinner fra beholdningslistene. Flere selskaper som for eksempel står oppført på Kina, er registrert i skatteparadiser, skriver Dagens Næringsliv.

Les Aftenpostens leder: Dyrt sjansespill om oljen

— Dette kan indikere at oljefondet har økt bruken av skatteparadiser betydelig. Skatteparadiser er assosiert med hemmelighold, svake innsynsmuligheter og erodering av andre lands skattefundamenter. Det er en uheldig utvikling at fondet øker sine investeringer via skatteparadiser, sier professor Petter Bjerksund ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Oversikten viser at Norges Bank Investment Management har blitt mer åpen på hvordan rapporteringen skjer, mener fungerende kommunikasjonssjef Marthe Skaar. Kommunikasjonsrådgiver Line Aaltvedt legger til følgende:

— Jeg kan avvise at den oppdaterte metoden for assosiering med land er et forsøk på å pynte fasaden, snarere har vi gjort denne omleggingen for å gi mer informasjon om hvordan vi rapporterer rundt land, sier Aaltvedt.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!