Banken blir dermed den fjerde største eieren i forsikringsselskapet med hovedkontor i Fyllingsdalen.

- Dette er en strategisk viktig satsing for oss. Frende Forsikring har hatt en god utvikling de siste årene, og SSF vil gjennom eierskap få ta del i fremtidig verdiskapning, sier Trond Teigene, som er direktør for strategi og forretningsutvikling i Sparebanken Sogn og Fjordane.

— For Frende betyr dette at vi vil øke vår distribusjonskraft vesentlig fremover i et viktig geografisk område, uttaler de to administrerende direktører i Frende, Bjørn Thømt og Sverre Gjessing.

SSF har sagt opp sin avtale om distribusjon av skadeforsikring med Gjensidige Forsikring, og vil i løpet av 2014 starte salg av forsikringsprodukt for Frende.

De største eierne i Frende er Sparebanken Vest, Sparebanken Øst og Fana Sparebank.