- Vi har beregnet verdien av avtalen til 750 millioner kroner over en periode på 8,5 år. Inntektene vil komme litt ujevnt, men det gir et gjennomsnitt på 90 millioner kroner i året, sier lederen for TCO i Bergen, Kenneth Tunes.

Todelt kontrakt

Anbudet TCO har vunnet i konkurranse med store aktører i bransjen, er todelt.

Den første delen er en eksklusiv kontrakt med Statoil på leveranser basert på videreutvikling av teknologien som ble kjøpt da TCO overtok Aberdeen-bedriften I-quip høsten 2012.

Det betyr at TCO får eneretten på å levere kjemisk injeksjons­utstyr til Statoil, uten konkurranse fra andre.

Den andre delen er en rammeavtale for leveranse av barriereplugger til Statoils aktiviteter på den norske kontinentalsokkelen.

Viktig referanse

- Statoil-avtalen betyr mye penger for oss. Men like viktig er den anerkjennelsen det gir av teknologien vi har utviklet. Vi har danket ut større globale aktører, og kontrakten gir oss en referanse som er gull verdt i utlandet, sier Jan Tore Tveranger, sjef for TCOs utviklingsarbeid.

Tunes og Tveranger viser stolt frem bedriftens siste nyvinning, et gedigent rør hengende i solide stropper fra en gaffeltruck i bedriftens produksjonslokaler på Storaneset i Indre Arna.

Viggo Brandsdal, leder for forretningsutvikling, og produksjonssjef Geir Stokke er ikke mindre ivrige.

- Den trykkventilen du ser midt på røret her er unik. Vi kjenner ikke til at noen andre kan tilby det samme, sier Brandsdal.

Kan hindre sammenbrudd

Ved boring og produksjon etter olje og gass offshore ligger det flere lag med rør utenpå hverandre. I ringrommet mellom disse rørene er det gass eller væske, der trykket kan variere kraftig med temperaturendringer.

- Hittil har oljeselskapene hatt kontroll på trykket i det første ringrommet utenfor selve produksjonsrøret. Med den ventilen vi nå har utviklet, kan de også sikre seg kontroll på trykket også i ringrommet utenpå det neste røret, sier Brandsdal.

Dette er noe selskapene har etterlyst, fordi de da kan sikre seg mot at rørene i verste fall bryter sammen hvis trykket blir for stort. Det kan spare dem for enorme ekstrakostnader.

TCO er et hurtig voksende selskap, med 82 ansatte. Rundt halvparten arbeider ved bedriftens produksjonsavdeling i Indre Arna og utviklingsavdelingen i Ytre Arna, de øvrige på Bryne og i Aberdeen.

Den nye Statoil-kontrakten utløser behov for nyansettelser. Antall prosjektingeniører og felt­ingeniører må økes fra 60 til 90.

- Med nye kontrakter i USA vil vi bygge opp en avdeling i Houston. Selv om nyansettelsene skjer i Norge, vil mange av de nye jobbe for oss på oppdrag i ut­landet, i Angola, Houston, Brasil eller Australia. Mye av arbeidet skjer ute på riggene sammen med kundene våre, sier Tunes.

Dobling i 2015

Omsetningen i TCO vokste raskt fra 15 millioner kroner i 2005 til 146 millioner i 2012, med et resultat før skatt på 15,5 millioner det året.

2013-tallene er ikke helt klare, men omsetningen falt med et par millioner og resultatet blir et lite underskudd.

- Det skyldes at noen ordrer ble forsinket og ikke blir ferdigstilt før i år, dessuten ble det satset tungt på utvikling og foretatt mange nyansettelser, forklarer Tunes.

Han sier at de går inn i 2014 med en ordrereserve tre ganger så stor som i fjor, og at omsetningen i år er budsjettert til ca. 200 millioner kroner.

- Med Statoil-kontrakten i havn, regner vi med at vi i 2015 skal omsette for 300 millioner kroner, altså en dobling på to år, sier TCO-lederen i Bergen.