• FORTSETTER: Uten samarbeidet mellom kontrolletatene, ville ikke de useriøse virksomhetene blitt avdekket, mener prosjektleder Knut Andreas Lervåg (til venstre). - Fremover vil vi jobbe enda mer strukturert enn bare å følge opp tips og observasjoner, sier han. Her med regiondirektør Borghild Lekve. FOTO: Eirik brekke

Illegale arbeidere kan bli utvist

Ulovlige arbeidsinnvandrere er blant kontrolletatenes største problem. Til våren kan de bli bortvist eller utvist av landet om de knyttes til arbeidslivskriminalitet.