— Selv om mye av dette sitter langt inne, erkjenner jeg straffskyld etter hele tiltalen, sa Drevland i retten mandag.

Han innrømmet dermed straffskyld for grovt underslag, bedrageri og dokumentfalsk for totalt 2,9 millioner kroner (se fakta). Her kan du lese tiltalen mot Odd Drevland.

Da Drevland sto ved tiltalebenken, var det bare dager siden han bestemte seg for å tilstå alt.

Vil legge det bak seg

— Det ble satt på papiret for en god uke siden, men han har vært gjennom en modningsprosess de siste en til to måneder. Samtidig legger settingen opp til en mulig anke, som kunne tatt både ett og to år. Da er det et bedre utgangspunkt for ham å si: Dette vil jeg legge bak meg, jeg påtar meg straffskyld, sier hans forsvarer, Per Magne Kristiansen.

Fallet har vært ganske høyt.

— Statsadvokaten sier at jo tidligere man erkjenner skyld, jo større strafferabatt får man. Hvorfor innrømmet ikke Drevland all skyld tidligere?

— Du kan si at det burde kommet før, men det er en modning. Du må «face» ting. Fallet har vært ganske høyt, sier Kristiansen.

Redusert betydning

Hans fulle tilståelse kommer sent, men kan likevel virke formildende på straffutmålingen.

PARTENE: Per Magne Kristiansen er Odd Arild Drevlands forsvarer. Her i passiar med statsadvokat Benedikte Høgseth før retten ble satt.
MARITA AAREKOL

— Hvis man under etterforskningen nekter straffskyld, og så plutselig under hovedforhandlingen erkjenner ansvar, skal det fortsatt ha en betydning for straffutmålingen. Men strafferabatten blir vesentlig mindre enn hvis man hadde erkjent det tidligere, sier advokat Frode Sulland.

Han er ekspert på strafferett ogleder for Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Sulland uttaler seg til BT på generelt grunnlag.

Faktisk så sent som i en ankesak, skal tilståelse tillegges vekt.

— Men betydningen blir selvfølgelig redusert desto senere tilståelsen kommer, sier Sulland.

Drevland er «sluttkjørt«

Før Drevland mistet bevillingen i 2013, var han en profilert advokat. Han er også gift med Bergens ordfører, Trude Drevland. Hun støtter sin mann.

I retten sammenlignet eksadvokaten pressens dekning av saken med en gapestokk, og at han til dels følte seg tvunget til å ta på seg straffbare forhold.

— Dette har i stor grad gått utover både meg og min familie. Det gjør at jeg på et eller annet vis må sette sluttstrek, sa Drevland i retten.

Hans forsvarer sier at den tidligere advokaten ikke takler mer.

— Han er nødt til å legge dette bak seg. Jeg vil ikke gå inn på hans personlige ting nå, men det er åpenbart at Drevland er fullstendig sluttkjørt, sier Per Magne Kristiansen.

Forfalsket erklæring

Drevland sa til retten at han ønsker å innrømme straffskyld for å bevare helsen både for seg selv og sin familie. Dommeren påpekte da at Drevland reelt måtte innrømme skyld. Dette var han innforstått med.

Vi er lovpålagt å ta hensyn til en tilståelse.

— Jeg skal selvsagt gi min forklaring, men jeg erkjenner straffskyld uten videre.

Tidligere denne måneden tapte Drevland et sivilt søksmål som selskapet Taxi Vest hadde anlagt mot ham.

Under sivilsaken kom det frem at Kripos gjennom sin etterforskning har konkludert med at en erklæring fra avdøde Taxi Vest-gründer Norleif Ulveseth var forfalsket.

Denne erklæringen har vært bærebjelken i Drevlands forsvar.

Må ta hensyn

Strafferettsekspert Frode Sulland påpeker at det er en utfordring å påvise tilstrekkelig skyld i forhold til skyldkravet i økokrimsaker.

Det er heller ingen automatikk i at saker med stor mediedekning kan virke formildende, forklarer han.

— Økokrimsaker handler ofte om personer som har fått stor medieomtale og som har mistet sin sosiale posisjon, men der har Høyesterett vært knallharde. De er lite villig til å ta hensyn til slike faktorer, sier Sulland.

Da tiltalen ble tatt ut i høst, erkjente Drevland kun straffskyld på mindre alvorlige punkter.

Vil påvirke straffen

Statsadvokat Benedikte Høgseth sier Drevlands erkjennelse av skyld vil få konsekvenser, selv om den kom sent.

— Vi er lovpålagt å ta hensyn til en tilståelse. Av ting som skal tas hensyn til, er når tilståelsen kommer i prosessen, og hvilken betydning den har hatt for etterforskningen eller iretteføringen. Jeg vil vektlegge tilståelsen, men jeg må komme tilbake til hvilken vekt det vil få, sier Høgseth.

Fra før har påtalemyndigheten avhørt Drevland 14 ganger. Ingen av dem gir en full erkjennelse av straffskyld, ifølge Høgseth. Hun var forberedt på tilståelsen fra Drevland.

— Jeg har hatt samtaler med hans forsvarer i forkant. Sånn sett var det forventet.